Baza Wiedzy

Collections Framework

Collections Framework jest zbiorem interfejsów oraz ich implementacji reprezentujących podstawowe kolekcje, które możemy podzielić  przede wszystkim na:

z których każda posiada zazwyczaj kilka implementacji dających pewne dodatkowe funkcjonalności.

Collections Framework udostępnia najczęściej wykorzystywane kolekcje, jednak jeśli potrzebujemy większych możliwości i bardziej nietypowych struktur danych, powinniśmy sięgnąć po biblioteki takie jak Guava od Google.

Komentarze

Dodawanie komentarzy jest aktualnie wyłączone.