III - Efektywne Programowanie

Rozwiązania III

JavaTraps 001 - odpowiedź

Pytanie dotyczyło poniżej przedstawionego kodu, a konkretnie, co pokaże się na ekranie po uruchomieniu kodu: public class Test { public static void main(String args[]){ String s1 = "Ala"; String s2 = "Ala"; System.out.println(s1==s2); System.out.println(s1.equals(s2)); String s3 = s1; String s4 = ne...

JavaTraps 002 - odpowiedź

Przypomnijmy sobie jak wyglądał kod: import java.util.Random; public class JavaTraps002 { public static void main(String args[]) { Random rand = new Random(); boolean check = rand.nextBoolean(); Number number = (check || !check)? new Integer(1) : new Double(2.0); System.out.println("Wynik: "+number)...

JavaTraps 003 - odpowiedź

Pytanie w tej części JavaTraps dotyczyło tego jaki rozmiar zbioru (HashSet) zostanie wyświetlony na ekranie, gdy dodamy do niego cztery obiekty typu URL. Przypomnijmy kod: import java.net.MalformedURLException; import java.net.URL; import java.util.HashSet; import java.util.Set; public class JavaSta...

JavaTraps 004 - odpowiedź

Przypomnijmy kod, którego dotyczy zadanie: public class JavaTraps004 { public static void main(String args[]) { double x = 2.0; double y = 1.1; System.out.println(x-y); } } Wydaje się proste i oczywiste, a oczekiwaną odpowiedzią jest 0.9, jednak o dziwo na ekranie pojawia się odpowiedź D) 0...

JavaTraps 005 - odpowiedź

Zadanie public class Zmienna { public Zmienna(int x) { this.x = x; } public int x; } public class Test { static void metoda1(Zmienna z) { z.x = -1; z = null; } static void metoda2(final Zmienna z) { z.x = -2; } public static void main(String[] args) { Zmienna a = new Zmienna(1); final Zmienna b = ne...

JavaTraps 006 - odpowiedź

Pytanie Przypomnienie kodu: public class Prywatka { private int x = 0; public Prywatka(int x) { this.x = x; } public boolean equal(Prywatka p) { return this.x == p.x; } public static void main(String[] args) { Prywatka a = new Prywatka(1); Prywatka b = new Prywatka(1); System.out.print(a.equal(b)+" ...