Frameworki

Czym jest Framework? Przede wszystkim rozwiązaniem wielu typowych problemów, z którymi spotykamy się w programowaniu na każdym kroku. Spring daje nam możliwości takie jak wstrzykiwanie zależności, a Hibernate w znacznym stopniu ułatwia tworzenie aplikacji wykorzystujących bazy danych. W rzeczywistości są to po prostu biblioteki napisane w języku Java, które dostarczają gotowe rozwiązania do wykorzystania w swoim kodzie. Zdecydowana ich większość jest rozwijana przez społeczność i udostępniana na otwartych licencjach, więc korzystać może z nich każdy. Poniżej znajdziesz listę popularnych frameworków z ich ogólnym opisem oraz przeznaczeniem.

JAX-RS

Czym jest JAX-RS Dostępne implementacje Dostępne adnotacje JAXB i JSON Przykład Czym jest JAX-RS JAX-RS, czyli Java API for RESTful Web Services jest specyfikacją zdefiniowaną w platformie Java EE od wersji 6. Obecna wersja 2.0 została wydana w roku 2013 i stanowi element Javy EE 7. Założeniem JAX-...

Hibernate

Czym jest Hibernate? Hibernate jest najpopularniejszą biblioteką służącą do mapowania obiektowo-relacyjnego w Javie ( ORM / Obiecjt Relational Mapping). Powstała w 2001 z inicjatywy Gavina Kinga, który w późniejszych latach w dużym stopniu przyczynił się d...

JAXB

Czym jest JAXB Adnotacje Przykład Czym jest JAXB JAXB, czyli Java Architecture for XML Binding, jest specyfikacją wchodzącą w skład Javy SE pozwalającą na manipulację dokumentami XML. Najczęściej wykorzystywana jest w połączeniu ze specyfikacjami definiowania webserwisów takimi ja...

Collections Framework

Collections Framework jest zbiorem interfejsów oraz ich implementacji reprezentujących podstawowe kolekcje, które możemy podzielić  przede wszystkim na: listy zbiory mapy kolejki z których każda posiada zazwyczaj kilka implementacji dających pewne dodatkowe funkcjonalności. Collections Framew...

CDI

CDI (Context and Dependency Injection) jest standardem wstrzykiwania zależności w Javie EE. Możliwe jest wykorzystanie implementacji również w Javie SE. Aktualna wersja oznaczona jest numerem 1.2, jednak w Javie EE 8 pojawi się wersja CDI 2.0. Specyfikacja definiująca CDI oznaczona ...

JSoup

Jsoup jest najpopularniejszą biblioteką w Javie przeznaczoną do projektów, w których wymagane są operacje takie jak: pobieranie danych ze stron www parsowanie źródła strony wyciąganie ze źródła strony informacji o poszczególnych węzłach Jeżeli więc w swoim programie chcesz zrobić rzeczy w stylu wy...

Project Lombok

Project Lombok jest biblioteką Javy, która w znaczącym stopniu ułatwia definiowanie klas, szczególnie klas modelu, które powinny być zgodne ze standardem JavaBeans lub być klasami dla obiektów niemodyfikowalnych (immutable). Omówienie Instalacja Adnotacje Omówienie Jest to projekt...

Spring

Spring jest platformą złożoną z wielu projektów, która dedykowana jest do tworzenia aplikacji w języku Java. Jego kluczowym elementem jest kontener wstrzykiwania zależności, jednak przez lata Spring zyskał wsparcie dla wielu technologii i stanowi dziś jeden z kluczowych elementów ca...

Spark Framework

Spark to bardzo lekki, według autorów prawdopodobnie najlżejszy framework javowy pozwalający stworzyć prostą aplikację webową. Jego najpopularniejsze zastosowanie to tworzenie prostych usług REST wszędzie tam, gdzie nie są wymagane technologie takie jak np...

JavaFX

Wprowadzenie JavaFX a Swing Scene Builder Konfiguracja IDE Pierwszy projekt Wprowadzenie JavaFX jest jedną z największych zmian, która pojawiła się w Javie 8. Oracle oświadczyło, że od Javy 8 staje się to rekomendowana biblioteka tworzenia graficznego interfejsu użytkownika (wcześniej był to Swing...

Bean Validation

Czym jest Bean Validation Dostępne ograniczenia Przykład Czym jest Bean Validation Bean Validation jest specyfikacją wchodzącą w skład platformy Java EE i jest oznaczona kodami JSR-303 (wersja 1.0) oraz JSR-349 (wersja 1.1). Aktualnie trwają prace nad wersją 2.0. Najpopularniejszą...