I - Podstawy języka

Rozwiązania I

Rozwiązanie 1.1

W celu wyświetlenie 3 kolejnych linii tekstu powinniśmy skorzystać 3 razy z funkcji println(). public class Hello{ public static void main(String[] args){ System.out.println("Ania"); System.out.println("Bartek"); System.out.println("Kasia"); } } , lub drugie rozwiązanie tego samego...

Rozwiązanie 1.2

Mam nadzieję, że z tym nikt nie miał problemu. Przykładowe rozwiązanie: public class Rozwiazanie{ public static void main(String[] args){ short a = 5; final int b = 129; final char c='c'; System.out.println(a); System.out.println(b); System.out.println(c); String x = "Ala "; String y = "ma "; String...

Rozwiązanie 1.3

Za zadanie było wykorzystać operatory matematyczne. Należało przy tym zwracać uwagę na nawiasy i kolejność wykonywania działań. Również operator porównania ==, mógł zostać tutaj zastąpiony operatorem przypisania = co jest oczywistym błędem. public class Rozwiazanie{ public static void main(String[] ...

Rozwiązanie 1.4

W zadaniu tym najpierw tworzymy dwie liczby, a następnie wykorzystując import statyczny i funkcje matematyczne prezentujemy wyniki. import static java.lang.Math.*; public class Funkcje{ public static void main(String[] args){ int a = -125; int b = 3; System.out.println(pow(a, b)); System.out.println...

Rozwiązanie 1.5

W tym zadaniu przetestowaliśmy różne funkcje matematyczne klasy BigInteger, która operuje na wielkich liczbach. Przykładowe rozwiązanie: import java.math.BigInteger; public class Funkcje{ public static void main(String[] args){ BigInteger a = new BigInteger("-123123123123123123123123123123"); BigInt...

Rozwiązanie 1.6

W tym przypadku Twoje zadanie polegało na zabawie różnymi typami danych przy wykorzystaniu rzutowania i konwersji. Typy liczbowe są proste i były omawiane na lekcji. Jednak spróbujmy bezpośrednio przypisać zmienną typu char, do innej zmiennej typu int. public clas...

Rozwiązanie 1.7

W tym zadaniu zrobimy w końcu coś naprawdę przydatnego. Będzie to coś na kształt prostego kalkulatora dwóch liczb. Należało tutaj uważać na fakt, że standardowo metoda nextDouble() klasy Scanner wczytuje liczby z przecinkiem zamiast kropki jako separatorem. import java.util.Scanner; public class Odc...

Rozwiązanie 1.8

Zadanie nieco bardziej rozbudowane utrwalające korzystanie z zapisu i odczytu pliku za pomocą prostych Klas Scanner i PrintWriter. Podążając powoli według lekcji nie powinniście mieć problemów z ich użyciem. import java.io.File; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.PrintWriter; impor...

Rozwiązanie 1.9

import java.util.Scanner; public class Odczyt{ public static void main(String[] args){ Scanner odczyt = new Scanner(System.in); System.out.println("Podaj 1 liczbę: "); int a = odczyt.nextInt(); System.out.println("Podaj 2 liczbę: "); int b = odczyt.nextInt(); if(a==b) System.out.println("Podane licz...

Rozwiązanie 1.10

import java.util.Scanner; public class Odczyt{ public static void main(String[] args){ Scanner odczyt = new Scanner(System.in); System.out.println("Podaj jakieś imię: "); String imie = odczyt.nextLine(); if("Maciek".equals(imie)) System.out.println("Cześć "+imie); else if("Kasia".equals(imie)) Syste...

Rozwiązanie 1.11

W tym zadaniu najpierw należało pobrać od użytkownika dane, na przykład przy pomocy klasy znanej nam klasy Scanner i zapisać ją do zmiennej. Następnie używając pętli i dekrementacji wyświetlać kolejne komunikaty. import java.util.Scanner; public class Odczyt{ public static void main(String[] args){ ...

Rozwiązanie 1.12

Tym razem za zadanie otrzymałeś utworzenie tablicę przechowującą 5 elementów typu String. Jej wypełnienia najlepiej było oczywiście dokonać w pętli przy użyciu obiektu Scanner obsługującego strumień wejścia i jego metody nextLine(). Wyświetlenia dokonujemy analogicznie do...

Rozwiązanie 1.13

Tutaj zadanie było nieco bardziej skomplikowane. Należało pobrać od użytkownika liczbę elementów i na tej podstawie utworzyć tablicę. Można oczywiście zapisać to w krótszej formie, ale chciałem, aby wszystko było dobrze widoczne. Przy wyświetlaniu danych na ekran należało pamiętać, aby zwiększać ind...

Rozwiązanie 1.14

W tym zadaniu naszego kursu należało korzystać z własności length tablic. Dzięki temu nie musimy się martwić o to, czy w którymś miejscu przekroczymy zakres co jest bardzo przydatne. Dodatkowo wykorzystamy metodę printf() zamiast println(), aby w łatwiejszy sposób zaprezentować dane. public class Ta...

Rozwiązanie 1.16

Rozwiązanie do zadania 1.16 o treści: Korzystając z własnego buforowania przekopiuj dane znajdujące się w pliku binarnie.txt do przekopiowane.txt. Dodatkowo zlicz ilość skopiowanych bajtów. W tym zadaniu korzystać można z dowolnego strumienia opisanego w lekcji. Dla przykładu użyłem tutaj ...

Rozwiązanie 1.15

Rozwiązanie zadania 1.15 o treści: Do pliku daneBinarne.txt zapisz swoje imię, aktualny rok i wynik dzielenia 50/4. Następnie z tego samego pliku odczytaj ile znajduje się w nim bajtów. W tym zadaniu korzystać należy z DataInputStream/DataOutputStream lub RandomAccessFile. import java.io.FileNotFoun...