Słownik

Przeciążanie

Wprowadzenie Przeciążanie metod Przeciążanie konstruktorów Wprowadzenie Przeciążanie jest jednym z podstawowych mechanizmów Javy i programowania obiektowego ogółem. Pozwala on na tworzenie wielu metod, charakteryzujących się taką samą nazwą, ale różniących się ilością lub typem przyjmowanych argume...

Unmarshalling

Unmarshalling to proces polegający na konwersji obiektu z formatu innego niż Java na obiekt Javy. Najczęściej spotkamy się z unmarshallingiem z postaci XML lub JSON na Javowe POJO/JavaBeans. Wykorzystywane są do tego celu specyfikacja JAXB (dla XML) lub biblioteki takie jak Jackson ...

Marshalling

Marshalling jest procesem polegającym na konwersji obiektu Javy na inny typ danych wymagany przez zewnętrzną aplikację. Najczęściej spotkamy się z marshallingiem do formatów XML (z wykorzystaniem specyfikacji JAXB) lub JSON (używając biblioteki typu Jackson). Marshalling odgrywa sz...

JSP (JavaServer Pages)

JSP, czyli JavaServer Pages jest technologią wchodzącą w skład specyfikacji Javy EE. Służy do tworzenia dynamicznych stron internetowych, w których oprócz statycznego kodu HTML wymagane są dynamiczne fragmenty w tym przypadku pisane w języku Java....

Wirtualna maszyna Javy (JVM)

Wirtualna maszyna Javy jest podstawą działania każdego programu napisanego w Javie. W odróżnieniu od języków takich jak np. C, czy C++, gdzie wynikowy program kompilowany jest do kodu maszynowego, czyli takiego, który jest zestawem poleceń, które są zrozumiałe dla komputera , w Javi...

Servlet

Servlet jest podstawowym elementem aplikacji biznesowych tworzonych w języku Java. W rzeczywistości jest to klasa rozszerzająca klasę HttpServlet, która jest zdolna do przetwarzania żądań HTTP. Serwlety wykorzystywane są zarówno w aplikacjach Javy EE jak i...

Wyrażenia lambda

Czym są wyrażenia lambda Przykłady Czym są wyrażenia lambda Wyrażenia lambda w Javie mogą być stosowane w miejscach, w których oczekiwany jest argument typu będącego interfejsem funkcyjnym. Brzmi to skomplikowanie, ale najprościej wytłumaczyć to na przykładzie. Załóżmy, że chcemy posortować pewną k...

Interfejs funkcyjny

Czym jest interfejs funkcyjny Interfejsy funkcyjne w API Javy Przykład Czym jest interfejs funkcyjny Interfejs funkcyjny jest interfejsem, który posiada tylko jedną metodę abstrakcyjną. Pozwala on w Javie (od wersji 8) na wykorzystanie wyrażeń lambda w miejsce, gdzie normalnie kom...