Wyjątki

W aplikacjach, które tworzymy często spotkamy się z pewnymi sytuacjami, które jest ciężko przewidzieć - użytkownik może podać dane w niepoprawnym formacie, może podać błędną ścieżkę do pliku lub nasz komputer straci połączenie z internetem, a nasz program go wymaga. Właśnie do tego powstały wyjątki, z których najpopularniejsze przedstawiamy w tej kategorii.

ClassCastException

ClassCastException jest wyjątkiem z grupy wyjątków niekontrolowanych (dziedziczących po RuntimeException), więc nie ma konieczności jego obsługi. Możemy się z nim spotkać w sytuacji, gdy próbujemy dokonać rzutowania obiektu na niezgodny z nim typ. Najczęściej będzie to spo...

FileNotFoundException

FileNotFoundException jest wyjątkiem z grupy wyjątków kontrolowanych (dziedziczących po klasie Exception, ale nie RuntimeException), co wymusza jego zgłoszenie przy pomocy instrukcji throws lub obsługę przez konstrukcję try catch. Wyjątek ten znajduje si...

NotSerializableException

NotSerializableException jest wyjątkiem z grupy wyjątków kontrolowanych (dziedziczących po Exception), więc konieczne jest jego obsłużenie w przypadku metod, które go deklarują. Możemy się z nim spotkać w sytuacji, gdy próbujemy dokonać serializacji obiektu, który reprezentuje ...

InputMismatchException

InputMismatchException jest wyjątkiem z grupy wyjątków nieobsługiwanych, czyli dziedziczących po klasie RuntimeException. Dzięki temu nie ma konieczności jego jawnej obsługi poprzez przechwycenie w bloku try-catch lub deklarację możliwości jego wystąpienia w nagłówku poprz...

IOException

IOException jest wyjątkiem z grupy wyjątków osbługiwanych (checked exceptions), co oznacza, że dziedziczy bezpośredno po klasie Exception i mamy obowiązek jego obsługi, gdy jakaś metoda deklaruje go w swojej sygnaturze. Wyjątek znajduje się w pakiecie java.io, wię...

ArithmeticException

ArithmeticException jest wyjątkiem z grupy wyjątków niekontrolowanych (dziedziczących po RuntimeException) i występuje najczęściej w sytuacji, gdy próbujemy wykonać niedozwoloną operację matematyczną. Wyjątek znajduje się w pakiecie java.lang więc pełna ...

NumberFormatException

NumberFormatException jest wyjątkiem z grupy wyjątków niekontrolowanych (dziedziczących po RuntimeException), więc nie ma konieczności jego obsługi. Możemy się z nim spotkać w sytuacji, gdy próbujemy wczytać liczbę z konsoli, pliku lub innego źródła, albo przekonw...

ArrayIndexOutOfBoundsException

ArrayIndexOutOfBoundsException jest klasą wyjątku, z którą bardzo często spotykają się młodzi programiści, szczególnie, gdy stawiają swoje pierwsze kroki z tablicami. Jest to wyjątek z grupy wyjątków nieobsługiwanych, czyli dziedziczących po klasie RuntimeException. Znajduj...

NullPointerException

NullPointerException jest wyjątkiem z grupy wyjątków nieobsługiwanych(unchecked exception), co oznacza, że nie ma obowiązku jego obsługi w miejscach, w których może wystąpić. Wyjątek dziedziczy po klasie RuntimeException i znajduje się w pakiecie java.lang więc p...