Darmowy JEE Tutorial

Kurs Java Podstawy - rozszerzony

JavaEE jest technologią wykorzystywaną do tworzenia dynamicznie generowanych stron WWW. W chwili obecnej jest to najczęściej wykorzystywana technologia wśród aplikacji klasy Enterprise, która daje ogromne możliwości dzięki istnieniu wielku rozbudowanych i dojrzałych frameworków takich jak Spring MVC, Hibernate, Struts, czy Play Framework.

Z darmowych materiałów dowiesz się m.in. w jaki sposób stworzyć pierwszy serwlet i w jaki sposób skonfigurować serwer Tomcat do uruchamiania kodu Javy.