Lista zagadnień kursu Java EE 7 + Angular JS

Java EE i AngularJS

Wprowadzenie i konfiguracja

 • Wildfly
 • Eclipse
 • MySQL
 • Maven

Maven

 • Wprowadzenie
 • Zarządzanie zależnościami
 • Zależności tranzytywne
 • Pluginy
 • Effective pom i fazy wykonania
 • Zasięgi (scopes)
 • Integracja z Eclipse

CDI - Wprowadzenie

 • Wstrzykiwanie zależności
 • CDI w Javie SE
 • CDI w Javie EE

CDI - Wstrzykiwanie zależności

 • Wstrzykiwanie przez pole, konstruktor i seter
 • Kwalifikatory
 • Producenci
 • Alternatywy
 • Zasięgi (scopes)

CDI - Aspekty i cykl życia

 • Interceptory
 • Cykl życia ziaren CDI

JPA - Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do JPA
 • JPA w Javie SE
 • JPA w Javie EE

JPA - Podstawy

 • Definiowanie encji
 • Definiowanie kluczy
 • Konfiguracja mapowania
 • CRUD
 • Cykl życia obiektu encji

JPA - Relacje

 • One to One
 • One to many i Many to one
 • Many to many
 • Operacje kaskadowe i leniwe ładowanie

JPA - Zapytania

 • JPQL i CRUD
 • Zapytania dynamiczne
 • Zapytania statyczne
 • Parametry zapytań

JPA - Uzupełnienie

 • Integracja JPA i CDI
 • JTA i wzorzec DAO
 • Transakcje w Javie EE 7

EJB - Wprowadzenie

 • Wprowadzenie do EJB
 • Ziarna sesyjne
 • Ziarna bezstanowe (Stateless)
 • Ziarna stanowe (Stateful)
 • Ziarna singleton
 • JMS - konfiguracja serwera
 • Ziarna sterowane komunikatami (MDB)

EJB - Uzupełnienie

 • Timery

REST / JAXRS

 • Wprowadzenie do REST
 • Podstawy JAX-RS
 • Adresy URL i parametry
 • Negocjacja reprezentacji zasobu i JAXB
 • Odbieranie danych przychodzących
 • JAXRS - uzupełnienie
 • JAXRS z EJB i JPA

Bean Validation

 • Wprowadzenie i konfiguracja
 • Wbudowane ograniczenia
 • Ograniczenia i walidatory
 • Wiadomości
 • Grupy
 • Integracja z JPA
 • Integracja z JaxRS

Batch API (przetwarzanie wsadowe)

 • Batch wprowadzenie
 • Batchlety
 • Chunk jobs
 • Sterowanie przepływem
 • Monitorowanie zadań

Security

 • BASIC i FORM Authentication
 • Bezpieczeństwo z użyciem adnotacji
 • Bezpieczeństwo z wykorzystaniem bazy danych

Javascript dla programistów Javy

 • Wprowadzenie do JS
 • Mozilla developer tools
 • Brackets
 • Pierwsze kroki
 • Zmienne, typy danych i operatory
 • Funkcje
 • Tablice
 • Sterowanie i pętle
 • Programowanie obiektowe
 • Prototypy i dziedziczenie
 • Obiekt globalny i wynoszenie
 • Manipulacja dokumentem HTML

AngularJS

 • NodeJS i Bower
 • Bower - konfiguracja
 • Angular - wprowadzenie
 • MVC i $scope
 • Zdarzenia
 • Przegląd dyrektyw
 • Usługi i wstrzykiwanie zależności
 • Komunikacja z backendem $http
 • REST i $resource
 • Routing

Administracja Serwerem i ciągła integracja

 • Instalacja i konfiguracja serwera VPS
 • Deployment aplikacji
 • Git
 • Jenkins i Maven - konfiguracja
 • Jenkins i ciągła integracja