Java 13

Premiera Javy 13 zaplanowana jest na 17 września 2019 roku.

Oprócz drobnych usprawnień planowane jest wprowadzenie 5 nowych funkcjonalności:

 • 350: Dynamic CDS Archives
 • 351: ZGC: Uncommit Unused Memory
 • 353: Reimplement the Legacy Socket API
 • 354: Switch Expressions (Preview)
 • 355: Text Blocks (Preview)

Z punktu widzenia programisty najciekawsze będą dwie ostatnie rzeczy, czyli poprawione wyrażenia Switch Expressions, w których w porównaniu do JDK12 zmieni się sposób zwracania wartości z wyrażeń. Od teraz zamiast słowa break używane będzie słowo yield.

Druga, nowa specyfikacja to TextBlocks, która ułatwia formatowanie wielowierszowych literałów typu String, co znacznie ułatwi pisanie kodu HTML, czy SQL w Javie. Wielowierszowe literały będą się rozpoczynały i kończyły potrójnym znakiem cudzysłowu, np.:

String html = """
       <html>
         <body>
           <p>Hello, world</p>
         </body>
       </html>
       """;

Dyskusja i komentarze

Masz pytania do tego wpisu? Może chcesz się podzielić spostrzeżeniami? Zapraszamy dyskusji na naszej grupie na Facebooku.