Kurs Selenium

Automatyzacja testów z wykorzystaniem Selenium (beta)

selenium logo

Uwaga: Kurs jest aktualnie w wersji beta, co oznacza, że posiada niepełny zakres.

Aktualny stan: 

Liczba ukończonych unikalnych tematów / stron: 88

Szacowana liczba unikalnych tematów / stron: 94 (liczba ta może ulec zmianie)

Liczba dostępnych Quizów: 13

Liczba dostępnych zadań: 26

Wstęp do kursu

Ten kurs to idealny wybór dla wszystkich osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z automatyzacją testów stron webowych przy użyciu Selenium w języku Java.

Poprowadzimy Cię od absolutnych podstaw, takich jak poprawna instalacja i konfiguracja Javy, Mavena i Selenium, poprzez napisanie i uruchomienie pierwszego testu, aż po bardziej skomplikowane elementy, takie jak budowanie własnego frameworka służącego do testowania realnej strony internetowej. Wszystko to będzie poparte quizami sprawdzającymi twoją wiedzę oraz zadaniami praktycznymi z rozwiązaniami.

selenium strona testowa

 

Kurs został opracowany w najpopularniejszych narzędziach i bibliotekach na rynku

Omawiane w kursie technologie to m.in.

 • Selenium 3.12.0 wersja z Maja 2018
 • TestNG 6.14.3 wersja z Kwietnia 2018
 • Maven
 • Java 9
 • AssertJ (w przygotowaniu)
 • Przeglądarki Chrome/Firefox/Internet Explorer

Czego się nauczysz:

 • podstaw i średniozaawansowanych zagadnień związanych z narzędziami takimi jak Selenium, TestNG, Maven
 • zasad tworzenia czytelnego kodu źródłowego testów automatycznych,
 • rozwiązywania podstawowych problemów z automatyzacji testów,
 • korzystania z popularnych narzędzi programistycznych dostępnych na rynku,
 • tworzenia frameworka do testów automatycznych w praktyce,
 • samodzielnej pracy z kodem.

Po ukończeniu kursu będziesz w stanie samodzielnie tworzyć testy automatyczne przy użycia frameworka Selenium oraz nabędziesz wiedzę niezbędną do dalszego samodzielnego rozwoju.

Dobre praktyki

W ramach kursu poznasz podstawowe dobre praktyki oraz wzorce stosowane w testach Selenium, takie jak:

 • DRY,
 • KISS,
 • YAGNI,
 • Page Object Pattern,
 • Fluent Interface,
 • Wzorzec Fabryka,
 • Wzorzec Singleton,
 • Efektywne oczekiwanie na WebElementy,
 • Konwencje nazewnictwa,
 • i inne.

Nauka przez praktykę

To co odróżnia nasz kurs od książek, czy innych kursów na rynku to mocne nastawienie na praktykę i pracę własną. Pokażemy Ci w jaki sposób zbudować swój pierwszy framework do testów oraz pisać w nim testy automatyczne. W kursie znajdziesz zadania o różnym stopniu trudności wraz z przykładowymi rozwiązaniami.

2018-07-20 10_26_25-Lekcja_ Zadanie 3.1 - Treść.png

2018-07-20 10_29_01-Lekcja_ Zadanie 9.1 - Treść.png

Dodatkowo po każdym temacie teoretycznym możesz sprawdzić swoje siły rozwiązując quizy.

2018-06-08 15_35_19-Pytanie 2.png

Wsparcie merytoryczne

W trakcie kursu masz dostęp do Forum wsparcia merytorycznego na którym możesz zadać pytanie związane z poruszonymi tematami oraz problemami, które napotkałeś. W ramach możliwości mentorzy będą odpowiadać na Twoje pytanie.

2018-07-20 10_33_06-Forum wsparcia merytorycznego.png

Kupując ten kurs dostajesz

 • Dostęp do materiałów na okres jednego roku.
 • Dostęp do wszystkich aktualizacji w czasie subskrypcji.
 • 15 tematów głównych.
 • Quizy (testy) do rozwiązania
 • Ćwiczenia z rozwiązaniami do każdego tematu
 • Dostęp do forum merytorycznego, na którym możesz zadawać pytania

Lista tematów

Instalacja

 • Wstęp do kursu
 • Instalacja JDK
 • Instalacja Maven
 • Instalacja IntelliJ Community Edition

Wstęp do Mavena

 • Wstęp do Mavena
 • Utworzenie Projekt Mavenowego
 • Dodanie bibliotek TestNG oraz Selenium
 • Wstęp do Mavena - Quiz!

Pierwszy test i ostateczna konfiguracja

 • Pierwszy test automatyczny i jego konfiguracja
 • Omówienie pierwszego testu
 • Pierwszy test i ostateczna konfiguracja - Quiz!
 • Zadanie 3.1 - Treść
 • Zadanie 3.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 3.2 - Treść
 • Zadanie 3.2 - Rozwiązanie

Selenium - jak działa, zarys historyczny

 • Selenium – historia
 • Selenium – jak działa?
 • Selenium – jak działa, zarys historyczny - Quiz!

Lokatory podstawy

 • Lokatory - wstęp
 • Lokatory - omówienie
 • Lokatory - dobre praktyki oraz podsumowanie
 • Lokatory - porównanie XPath a CSS
 • Lokatory podstawy - Quiz!
 • Zadanie 5.1 - Treść
 • Zadanie 5.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 5.2 - Treść
 • Zadanie 5.2 - Rozwiązanie

Podstawy asercji

 • Czym jest asercja?
 • Czym jest asercja - Quiz!
 • Zadanie 6.1 - Treść
 • Zadanie 6.1 - Rozwiązanie

Podstawowe metody i klasy w Selenium

 • WebElement – co to jest?
 • Użycie podstawowych metod Selenium - wstęp
 • Metoda sendKeys() i getAttribute()
 • Metoda sendKeys() – specyficzny przypadek przy załadowaniu pliku do formularza
 • Metoda clear()
 • Metoda click(), isSelected() – dla różnych kontrolek
 • Klasa Select i metoda getText()
 • Klasa Select i metody do wybierania opcji selectByIndex(), selectByValue(), selectByText()
 • Metoda isVisible() oraz isEnabled() – sprawdzanie stanu WebElementów
 • Klasa Actions i inne akcje za pomocą myszki i klawiatury
 • Podstawowe metody i klasy w Selenium - Quiz!
 • Zadanie 7.1 - Treść
 • Zadanie 7.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 7.2 - Treść
 • Zadanie 7.2 - Rozwiązanie
 • Zadanie 7.3 - Treść
 • Zadanie 7.3 - Rozwiązanie
 • Zadanie 7.4 - Treść
 • Zadanie 7.4 - Rozwiązanie

Oczekiwanie na WebElementy

 • Wstęp do oczekiwania na webelementy (Waity w Selenium)
 • Implicit Wait
 • Explicit Wait
 • Klasa Expected Conditions
 • Dobra strategia „oczekiwania” na webelementy
 • Oczekiwanie na WebElementy - Quiz!
 • Zadanie 8.1 - Treść
 • Zadanie 8.1 - Rozwiązanie 
 • Zadanie 8.2 - Treść
 • Zadanie 8.2 - Rozwiązanie 
 • Zadanie 8.3 - Treść
 • Zadanie 8.3 - Rozwiązanie 
 • Zadanie 8.4 - Treść
 • Zadanie 8.4 - Rozwiązanie 

Budowanie frameworka do testów oraz nauka podstawowych dobrych praktyk

 • Wstęp oraz pierwszy test
 • Podstawy „dobrej” konwencji nazewnictwa
 • Page Object Pattern - wstęp
 • Page Object Pattern – na czym polega?
 • Page Object Pattern i klasa Page Factory
 • Page Object Pattern - podsumowanie
 • Odpowiednia strukturyzacja projektu
 • Zadanie 9.1 - Treść
 • Zadanie 9.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 9.2 - Treść
 • Zadanie 9.2 - Rozwiązanie
 • Zarządzanie WebDriverem oraz wzorzec Singleton
 • Zastosowanie Explicit Waitów w testach
 • Logowanie przebiegu testu
 • Uruchamiane testów na różnych przeglądarkach – lokalnie (FF, IE)
 • Fluent Interface
 • Relatywne URL
 • Uruchamianie testów z poziomu command line oraz prosty raport z testów
 • Podstawowa konfiguracja testów z pliku properties
 • Konfiguracja i uruchamianie testów z plików XML (TestNG.xml)
 • Dodanie RemoteWebDriver do frameworka
 • Dodanie maven-compiler-plugin, czyli dbałość o konfigurację
 • Dodanie możliwości uruchamiania testów wielowątkowo
 • Wprowadzenie parametryzacji przeglądarki dla wątku per klasa testowa
 • Dodanie biblioteki Allure - pierwszy zaawansowany raport
 • Zastosowanie podstawowej funkcjonalności biblioteki Allure we frameworku
 • Poprawa i rozwinięcie logowania - log techniczny (WebDriverEventListener)
 • Wprowadzenie biblioteki AssertJ oraz asercje poza testami (Custom assertions)
 • Dodanie wykonywania zrzutów ekranu przy porażce testu oraz adnotacja @Attachment
 • Dodanie słuchacza RetryAnalyzer (w opracowaniu)

Selenium GRID

 • Selenium GRID – wstęp
 • Podstawowa Konfiguracja Huba dla systemu Windows
 • Podstawowa Konfiguracja Node-a dla systemu Windows
 • Uruchomienie podstawowego testu na Selenium GRID
 • Konfiguracja Huba i Noda za pomocą plików JSON
 • Klasa DesiredCapabilities oraz klasy typu MutableOptions
 • Selenium Grid – dobry praktyki
 • Selenium Extras
 • Selenium Docker (w opracowaniu)
 • Zalenium (w opracowaniu)
 • Selenium GRID - Quiz!
 • Zadanie 10.1 - Treść (w przygotowaniu)
 • Zadanie 10.1 - Rozwiązanie (w przygotowaniu)
 • Zadanie 10.2 - Treść (w przygotowaniu)
 • Zadanie 10.2 - Rozwiązanie (w przygotowaniu)

Inne przydatne funkcjonalności Selenium

 • Zrzuty ekranu
 • Egzekutor JavaSciprtu – JavaScriptExecutor
 • Trawersowanie 
 • Ciasteczka
 • Logi przeglądarki
 • EventFiringWebDriver i zaawansowane logowanie
 • Lista WebElementów
 • Obsługa JavaScriptowych okien dialogowych
 • Inne przydatne funkcjonalności Selenium - Quiz!
 • Zadanie 11.1 - Treść
 • Zadanie 11.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 11.2 - Treść
 • Zadanie 11.2 - Rozwiązanie
 • Zadanie 11.3 - Treść
 • Zadanie 11.3 - Rozwiązanie
 • Zadanie 11.4 - Treść
 • Zadanie 11.4 - Rozwiązanie
 • Zadanie 11.5 - Treść
 • Zadanie 11.5 - Rozwiązanie

Typowe problemy z Selenium

 • Typowe wyjątki w Selenium
 • iFrame
 • Automatyzacja kontrolki typu DatePicker
 • Typowe problemy z Selenium - Quiz!
 • Zadanie 12.1- Treść
 • Zadanie 12.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 12.2 - Treść
 • Zadanie 12.2 - Rozwiązanie

Dobre praktyki związane z kodem i testami

 • Statyczny import
 • Formatowanie kodu
 • DRY
 • KISS
 • YAGNI
 • FIRST
 • Dane poza testami (w opracowaniu)
 • DDT (Data Driver Testing)
 • Dobre praktyki związane z kodem i testami - Quiz!
 • Zadanie 14.1 - Treść
 • Zadanie 14.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 14.2 - Treść (w przygotowaniu)
 • Zadanie 14.2 - Rozwiązanie (w przygotowaniu)
 • Zadanie 14.3 - Treść (w przygotowaniu)
 • Zadanie 14.3 - Rozwiązanie (w przygotowaniu)

 TestNG

 • Zestaw testów (TestNG XML Suite)
 • Adnotacja @Parameters
 • Adnotacja @DataProviders
 • Adnotacja @Factory
 • Listeners w TestNG
 • TestNG - Quiz!
 • Zadanie 14.1 - Treść
 • Zadanie 14.1 - Rozwiązanie
 • Zadanie 14.2 - Treść
 • Zadanie 14.2 - Rozwiązanie
 • Zadanie 14.3 - Treść
 • Zadanie 14.3 - Rozwiązanie
 • Zadanie 14.4 - Treść
 • Zadanie 14.4 - Rozwiązanie

Zaawansowane asercje

 • Asercje – w klasach testowych czy poza nimi? (w opracowaniu)
 • Zaawansowane asercje z biblioteką AssertJ (w opracowaniu)
 • Zadanie 15.1 - Treść (w przygotowaniu)
 • Zadanie 15.1 - Rozwiązanie (w przygotowaniu)
 • Zadanie 15.2 - Treść (w przygotowaniu)
 • Zadanie 15.2 - Rozwiązanie (w przygotowaniu)

Pytania i wątpliwości?

Napisz do nas na adres selenium@javastart.pl

FAQ

W jakiej formie są materiały?
Materiały są w formie pisanej (tekstu). Składają się na nie tekst, zrzuty ekranów, kod, quizy (testy) oraz zadania z rozwiązaniami.
Jak wersja Selenium została użyta? 
Kurs był pisany dla wersji: 3.12.0, wersja z Maja 2018
Kurs jest aktualizowany systematycznie do najnowszej wersji Selenium - kwartalnie
Czy wystarczająca będzie podstawowa wiedza z zakresu programowania w Javie?
Wymagana jest podstawowa znajomość Javy oraz programowania obiektowego. Jeśli boisz się, że twoja wiedza jest nie wystarczająca zapraszamy do zapoznania się z kursem Java  Podstawy. Zakres kursu Java Podstawy jest wystarczający do pracy z kursem Selenium. 
Czy kurs zawiera ćwiczenia?
Jesteśmy w trakcie dodawania quizów (testów) oraz ćwiczeń z rozwiązaniami.
Aktualny stan quizów oraz ćwiczeń jest dostępny u góry tej strony w sekcji "Aktualny stan"
Czy możliwe też jest wsparcie nauczyciela?
Do twojej dyspozycji jest  dostępne Forum Wsparcia Merytorycznego. Na forum twórca materiałów będzie odpowiadał na trapiące Cię pytania związane z kursem oraz problemami z Selenium, które napotkałeś.
Kiedy można się spodziewać pełnej wersji kursu z Selenium?
Lista tematów jest aktualizowana na bieżąco powyżej.  Ponieważ kurs cały czas się rozwija ciężko jest określić jego finalną datę.
119zł

Przedłużenie dostępu 29.75zł*
*Przedłużenie o rok kosztuje 25% ceny kursu. Promocyjna cena przedłużenia dostępna jest tylko dopóki dostęp do kursu całowicie nie wygaśnie.