Kurs Selenium

Automatyzacja testów z wykorzystaniem Selenium (beta)

selenium logo

Uwaga: Kurs jest aktualnie w wersji beta, co oznacza, że posiada niepełny zakres.

Aktualny stan: 

Liczba ukończonych unikalnych tematów / stron: 62

Szacowana liczba unikalnych tematów / stron: 84 (liczba ta może ulec zmianie)

 

Wstęp do kursu

Ten kurs to idealny wybór dla wszystkich osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z automatyzacją testów stron webowych przy użyciu Selenium w języku Java.

Poprowadzimy Cię od absolutnych podstaw, takich jak poprawna instalacja i konfiguracja Javy, Mavena i Selenium, poprzez napisanie i uruchomienie pierwszego testu, aż po bardziej skomplikowane elementy, takie jak budowanie własnego frameworka służącego do testowania realnej strony internetowej.

selenium strona testowa

 

Kurs został opracowany w najpopularniejszych narzędziach i bibliotekach na rynku

Omawiane w kursie technologie to m.in.

 • Selenium
 • TestNG
 • Maven
 • Java 8

Oprócz tego potrzebna będzie przeglądarka internetowa (chrome, firefox).

  

Kupując ten kurs dostajesz

 • Dostęp do materiałów na okres jednego roku.
 • Dostęp do wszystkich aktualizacji w czasie subskrypcji.
 • 15 tematów głównych.

Kurs nie obejmuje wsparcia merytorycznego mentorów.

 

Lista tematów

Instalacja

 • Wstęp do kursu
 • Instalacja JDK
 • Instalacja Maven
 • Instalacja IntelliJ Community Edition

Wstęp do Mavena

 • Wstęp do Mavena
 • Utworzenie Projekt Mavenowego
 • Dodanie bibliotek TestNG oraz Selenium

Pierwszy test i ostateczna konfiguracja

 • Pierwszy test automatyczny i jego konfiguracja
 • Omówienie pierwszego testu

Selenium - jak działa, zarys historyczny

 • Selenium – historia
 • Selenium – jak działa?

Lokatory podstawy

 • Lokatory - wstęp
 • Lokatory - omówienie
 • Lokatory - dobre praktyki oraz podsumowanie
 • Lokatory - porównanie XPath a CSS

Podstawy asercji

 • Czym jest asercja?

Podstawowe metody w Selenium

 • WebElement – co to jest?
 • Użycie podstawowych metod Selenium - wstęp
 • Metoda sendKeys() i getAttribute()
 • Metoda sendKeys() – specyficzny przypadek przy załadowaniu pliku do formularza
 • Metoda clear()
 • Metoda click(), isSelected() – dla różnych kontrolek
 • Klasa Select i metoda getText()
 • Klasa Select i metody do wybierania opcji selectByIndex(), selectByValue(), selectByText()
 • Metoda isVisible() oraz isEnabled() – sprawdzanie stanu WebElementów
 • Klasa Actions i inne akcje za pomocą myszki i klawiatury

Oczekiwanie na WebElementy

 • Wstęp do oczekiwania na webelementy (Waity w Selenium)
 • Implicit Wait
 • Explicit Wait
 • Klasa Expected Conditions
 • Dobra strategia „oczekiwania” na webelementy

Budowanie frameworka do testów oraz nauka podstawowych dobrych praktyk

 • Wstęp oraz pierwszy test
 • Podstawy „dobrej” konwencji nazewnictwa
 • Praktyki oraz wzroce związane z konwencją nazewnictwa (w opracowaniu)
 • Page Object Pattern - wstęp
 • Page Object Pattern – na czym polega?
 • Page Object Pattern i klasa Page Factory
 • Page Object Pattern - podsumowanie
 • Odpowiednia strukturyzacja projektu
 • Zarządzanie WebDriverem oraz wzorzec Singleton
 • Zastosowanie Explicit Waitów w testach
 • Logowanie przebiegu testu
 • Uruchamiane testów na różnych przeglądarkach – lokalnie (FF, IE)
 • Fluent Interface
 • Relatywne URL
 • Uruchamianie testów z poziomu command line oraz prosty raport z testów
 • Podstawowa konfiguracja testów z pliku properties
 • Konfiguracja i uruchamianie testów z plików XML (TestNG.xml)
 • Dodanie RemoteWebDriver do frameworka (w opracowaniu)
 • Dodanie możliwości uruchamiania testów wielowątkowo (w przygotowaniu)
 • Zaawansowane raporty - Allure (W przygotowaniu)

Selenium GRID

 • Selenium GRID – wstęp
 • Podstawowa Konfiguracja Huba dla systemu Windows
 • Podstawowa Konfiguracja Node-a dla systemu Windows
 • Uruchomienie podstawowego testu na Selenium GRID
 • Konfiguracja Huba i Nodea za pomocą pilików JSON (w opracowaniu)
 • Klasa DesiredCapabilities
 • Selenium Grid – dobry praktyki (w opracowaniu)
 • Selenium Extras (w przygotowaniu)
 • Selenium Docker (w przygotowaniu)
 • Zalenium (w przygotowaniu)

Inne przydatne funkcjonalności Selenium

 • Zrzuty ekranu
 • Egzekutor JavaSciprtu – JavaScriptExecutor
 • Trawersowanie (w opracowaniu)
 • Typowe wyjątki w Selenium
 • Ciasteczka (W przygotowaniu)
 • Logi przeglądarki (W przygotowaniu)
 • Lista WebElementów (W przygotowaniu)

Continuous Integration, Maven, dobre praktyki – w codziennej pracy

 • Tematy w opracowaniu

Dobre praktyki związane z kodem i testami

 • Statyczny import
 • Formatowanie kodu
 • DRY
 • KISS
 • YAGNI
 • FIRST (w opracowaniu)
 • Dane poza testami (w opracowaniu)
 • DDT (Data Driver Testing) (w opracowaniu)

 TestNG

 • Zestaw testów (TestNG XML Suite)
 • Adnotacja @Parameters (w przygotowaniu)
 • Adnotacja @DataProviders
 • Adnotacja @Factories (w przygotowaniu)
 • Retry Analyzer (w opracowaniu)

Zaawansowane asercje

 • Asercje – w klasach testowych czy poza nimi? (W przygotowaniu)
 • Zaawansowane asercje z biblioteką AssertJ (W przygotowaniu)

Pytania i wątpliwości?

Napisz do nas na adres selenium@javastart.pl

FAQ

W jakiej formie są materiały?
 
Materiały są w formie pisanej (tekstu). Składają się na nie tekst, zrzuty ekranów oraz kod.
Jak wersja Selenium została użyta? 
Kurs był pisany dla wersji:  3.6.0
Kurs będzie z czasem aktualizowany do najnowszej wersji Selenium
Czy wystarczająca będzie podstawowa wiedza z zakresu programowania w Javie?
Wymagana jest podstawowa znajomość Javy oraz programowania obiektowego.
Czy kurs zawiera ćwiczenia?
Aktualnie nie ma w nim ćwiczeń.  Kurs jest zrealizowany w formie nauki podstaw Selenium na przykładach oraz budowy własnego frameworka do testów krok po kroku. 
Czy możliwe też jest wsparcie nauczyciela?
Aktualnie nie ma takiej możliwość. Po zakończeniu fazy beta, prawdopodobnie pojawi się taka możliwość.
Kiedy można się spodziewać pełnej wersji kursu z Selenium?
Lista tematów jest aktualizowna na bieżąco powyżej.
80zł

Przedłużenie dostępu 20zł*

*Przedłużenie o rok kosztuje 25% ceny kursu. Promocyjna cena przedłużenia dostępna jest tylko dopóki dostęp do kursu całowicie nie wygaśnie.

null