IOException

Opis

IOException jest wyjątkiem z grupy wyjątków obsługiwanych (checked exceptions), co oznacza, że dziedziczy bezpośredno po klasie Exception i mamy obowiązek jego obsługi, gdy jakaś metoda deklaruje go w swojej sygnaturze.

Wyjątek znajduje się w pakiecie java.io, więc pełna ścieżka do niego wygląda następująco java.io.IOException.

Wyjątek ten jest bardzo ogólny i może być wygenerowany w wielu różnych sytuacjach. Najpopularniejsze to np.:

 • nieudana próba odczytu lub zapisu do pliku związana np. z brakiem odpowiednich praw dostępu
 • próba odczytywania danych z internetu, gdy w międzyczasie utraciliśmy połączenie
 • próba odczytu danych z zamkniętego strumienia

Kurs Java

Obsługa wyjątku w bloku try-catch

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class IoExceptionTest {

  public static void main(String[] args) {
    BufferedReader br = null;
    try {
      br = new BufferedReader(new FileReader(new File("plik.txt")));
    } catch (FileNotFoundException e1) {
      e1.printStackTrace();
    }
    
    try {
      br.readLine();
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Błąd odczytu pliku");
    }
  }

}

Utworzyliśmy BufferedReader, który pozwala nam odczytywać dane z pliku o nazwie plik.txt. W przypadku, gdy plik taki istnieje, ale próba wczytania z niego wiersza tekstu poprzez metodę readLine() się nie powiedzie np. z powodu braku dostępu do pliku, wygenerowany zostanie wyjątek IOException , który przechwytujemy w bloku catch i wyświetlamy komunikat "Błąd odczytu pliku".

Obsługa wyjątku poprzez propagację instrukcją throws.

Jeżeli nie jesteśmy w stanie w sensowny sposób obsłużyć wyjątku IOException (np. informując o nim użytkownika), to zamiast pozostawiać pusty blok catch lepiej przekazać go wyżej deklarując w metodzie odpowiedni nagłówek throws.

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;

public class IoExceptionTest {

  public static void main(String[] args) throws IOException {
    BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(new File("plik.txt")));
    br.readLine();
  }

}

Ponieważ wyjątek FileNotFoundException dziedziczy po IOException , to deklarując wyjątek IOException w naglówku metody obsługujemy jednocześnie oba z nich.

Dyskusja i komentarze

Masz pytania do tego wpisu? Może chcesz się podzielić spostrzeżeniami? Zapraszamy dyskusji na naszej grupie na Facebooku.