Baza Wiedzy

ActionBar - przykłady użycia

Tym razem na nasz celownik trafia ActionBar. Pełni on aktualnie sporo funkcji:

   

  ActionBar został wprowadzony razem z Androidem 3.0 (API 11), ale dzięki Support Library dostępne jest już od API 7. Jeśli planujemy wypuścić aplikację na urządzenia z API 11+, to powinniśmy korzystać z dostępnego w SDK ActionBara, a w przeciwnym wypadku tego z dodatkowej biblioteki.

  Na cele tego artykułu będziemy zajmować się tylko API 11+. Ponieważ API 10 to podczas pisania tego artykułu 30% rynku (źródło) w przyszłości na pewno zajmiemy się kompatybilnością z poprzednimi wersjami.

  Z góry informuję, że kod źródłowy jak i APK aplikacji będzie dostępne na końcu artykułu więc w razie czego istnieje możliwość ich pobrania.

  Aktualne położenie w aplikacji🔗

   

  Tutaj szału nie ma. Po prostu ustawiamy tytuł.

  getActionBar().setTitle("Ekran wyboru");

  Efekt: 2013-09-14 13.45.55

  Przejście w górę🔗

   

  Przejście w górę często pokrywa się z przejściem wstecz, ale jest między nimi zdecydowana różnica. Załóżmy sytuację, że mamy listę artykułów. Po wybraniu pierwszego uruchomiony zostaje widok pierwszego artykułu, który zawiera przycisk "następny". Naciskamy przycisk i otworzony zostaje artykuł drugi. Kolejne akcje zaznaczyłem i ponumerowałem kolorem zielonym.

  Jaka akcja powinna zostać podjęta po naciśnięciu poszczególnych przycisków?

   • wstecz powinno przenieść nas do artykułu 1 (kolor zielony)

   • w górę powinno przenieść nas do listy artykułów (kolor czerwony)

    

   flow

    

    

   Dodatkowe założenia przycisku "w górę":

    • strzałka w lewo powinna być widoczna tylko gdy naciśnięcie przycisku spowoduje akcję

    • nie powinien doprowadzać do wyłączenia się aplikacji

    • nie powinien prowadzić do innej aplikacji

    • powinien zawsze prowadzić do jednego widoku, bez znaczenia jaką ścieżkę nawigacji wybrał użytkownik

    Dobra, koniec teorii. Do dzieła!

     

    Dla celów przykładu wszystkie dane umieszczę bezpośrednio w kodzie. Oczywiście w realnej aplikacji warto skorzystać z bazy danych.

     

    Zacznijmy od listy wpisów:

    public class EntryListActivity extends Activity {
    
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    	super.onCreate(savedInstanceState);
    	setContentView(R.layout.activity_entry_list);
    	getActionBar().setTitle("Lista artykułów");
    
    	ListView listView = (ListView) findViewById(R.id.entry_list_view);
    	List<String> articles = new ArrayList<String>();
    	articles.add("Pierwszy artykuł");
    	articles.add("Drugi artykuł");
    	listView.setAdapter(new ArrayAdapter<String>(this, android.R.layout.simple_list_item_1, articles));
    	listView.setOnItemClickListener(new OnItemClickListener() {
    
    	  @Override
    	  public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
    		Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), EntryActivity.class);
    		intent.putExtra(EntryActivity.EXTRA_ARTICLE_ID, position);
    		startActivity(intent);
    	  }
    	});
      }
    }

     

    Do listy dodajemy dwa elementy i korzystając z ArrayAdaptera podpinamy całość pod widok listy.

     

    Pojedynczy wpis:

    public class EntryActivity extends Activity {
    
      protected static final String EXTRA_ARTICLE_ID = "extra_article_id";
    
      @Override
      protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    	super.onCreate(savedInstanceState);
    	setContentView(R.layout.activity_entry);
    	getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
    
    	int id = getIntent().getExtras().getInt(EXTRA_ARTICLE_ID);
    
    	Button btnPrevious = (Button) findViewById(R.id.btn_previous);
    	Button btnNext = (Button) findViewById(R.id.btn_next);
    
    	Button btnEnabled;
    	Button btnDisabled;
    	String title = "Artykuł ";
    	final int extra;
    
    	if (id == 0) {
    	  btnDisabled = btnPrevious;
    	  btnEnabled = btnNext;
    	  title += " pierwszy";
    	  extra = 1;
    	} else {
    	  btnDisabled = btnNext;
    	  btnEnabled = btnPrevious;
    	  title += " drugi";
    	  extra = 0;
    	}
    
    	setTitle(title);
    
    	btnDisabled.setEnabled(false);
    	btnEnabled.setOnClickListener(new OnClickListener() {
    
    	  @Override
    	  public void onClick(View v) {
    		Intent intent = new Intent(getApplicationContext(), EntryActivity.class);
    		intent.putExtra(EntryActivity.EXTRA_ARTICLE_ID, extra);
    		startActivity(intent);
    
    	  }
    	});
      }
    
      /**
       * Możliwość wykrycia kliknięcia i obsługi przycisku w górę w własny sposób
       */
      @Override
      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    	if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
    
    	  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Naciśnięto przycisk w górę", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    
    	  // Użycie finish() jest niezalecane
    	  // finish();
    	  return false;
    	}
    	return super.onOptionsItemSelected(item);
      }
    
      /**
       * Obsługa przycusku wstecz
       */
      @Override
      public void onBackPressed() {
    	Toast.makeText(getApplicationContext(), "Naciśnięto przycisk wstecz", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    	super.onBackPressed();
      }
    }

     

    Tutaj nowością jest linia:

    getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);

    Dodaje ona strzałkę przy logo. Poprawne działanie aplikacji wymaga jeszcze odpowiednich wpisów w AndroidManifest.xml

        <activity
          android:name="pl.javastart.actionbartest.upbutton.EntryActivity"
          android:parentActivityName="pl.javastart.actionbartest.upbutton.EntryListActivity" >
    
          <!-- Wsparcie dla 4.0 i poprzednie -->
          <meta-data
            android:name="android.support.PARENT_ACTIVITY"
            android:value="pl.javastart.actionbartest.upbutton.EntryListActivity" />
        </activity>

    Jako bonus zamieszczam manualną obsługę przycisków w górę oraz wstecz:

      /**
       * Możliwość wykrycia kliknięcia i obsługi przycisku w górę w własny sposób
       */
      @Override
      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    	if (item.getItemId() == android.R.id.home) {
    
    	  Toast.makeText(getApplicationContext(), "Naciśnięto przycisk w górę", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    
    	  // Użycie finish() jest niezalecane
    	  // finish();
    	  return false;
    	}
    	return super.onOptionsItemSelected(item);
      }
    
      /**
       * Obsługa przycusku wstecz
       */
      @Override
      public void onBackPressed() {
    	Toast.makeText(getApplicationContext(), "Naciśnięto przycisk wstecz", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    	super.onBackPressed();
      }

     

    Dokładny opis i wskazówki użycia przycisków wstecz i w górę znajdziecie tutaj.

    Akcje dla danego widoku🔗

     

    Akcje dla danego widoku definiujemy niemalże identycznie jak menu. Co ciekawe Android za nas obsługuje problem ograniczonego miejsca na pasku akcji, a także fakt, że niektóre urządzenia(nowsze) nie posiadają przycisku opcji.

    public class ActionsActivity extends Activity {
    
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    	super.onCreate(savedInstanceState);
    	setContentView(R.layout.activity_actions);
      }
    
      @Override
      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    	getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_actions, menu);
    	return true;
      }
    
      @Override
      public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    	Toast.makeText(getApplicationContext(), "Naciśnięto: " + item.getTitle().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
    	return super.onOptionsItemSelected(item);
      }
    }

     

    Menu:

    <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    
      <item
        android:id="@+id/menu_delete"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_delete"
        android:orderInCategory="100"
        android:showAsAction="always"
        android:title="Usuń"/>
      <item
        android:id="@+id/menu_settings"
        android:orderInCategory="100"
        android:showAsAction="never"
        android:title="Ustawienia"/>
      <item
        android:id="@+id/menu_help"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_help"
        android:orderInCategory="100"
        android:showAsAction="ifRoom|withText"
        android:title="Pomoc Pomoc Pomoc"/>
    
    </menu>

     

    Tak to wygląda na telefonie pionowo (po naciśnięciu przycisk opcji):

    2013-09-14 16.24.13

     

    Na telefonie poziomo (jak widać napis Pomoc Pomoc Pomoc) się już mieści:

    2013-09-14 16.24.20

    I na tablecie. Tutaj dodany został overflow button (te 3 kropki) który pełni rolę wcześniejszego przycisku opcji.

    2013-09-14 16.22.00

    Tryb akcji: Action mode🔗

    public class ActionModeActivity extends Activity {
    
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    	super.onCreate(savedInstanceState);
    	setContentView(R.layout.activity_action_mode);
    
    	findViewById(R.id.btn_action_mode).setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    
    	  @Override
    	  public void onClick(View v) {
    
    		startActionMode(new ActionMode.Callback() {
    
    		  @Override
    		  public boolean onCreateActionMode(ActionMode mode, Menu menu) {
    			MenuInflater inflater = mode.getMenuInflater();
    			inflater.inflate(R.menu.menu_action_mode, menu);
    			return true;
    		  }
    
    		  @Override
    		  public boolean onPrepareActionMode(ActionMode mode, Menu menu) {
    			return false;
    		  }
    
    		  @Override
    		  public boolean onActionItemClicked(ActionMode mode, MenuItem item) {
    			switch (item.getItemId()) {
    
    			default:
    			  return false;
    			}
    		  }
    
    		  @Override
    		  public void onDestroyActionMode(ActionMode mode) {
    
    		  }
    		});
    	  }
    	});
    
      }
    }

     

    Menu:

    <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" >
    
      <item
        android:id="@+id/menu_settings"
        android:icon="@android:drawable/ic_menu_delete"
        android:orderInCategory="100"
        android:showAsAction="always"
        android:title="delete"/>
    
    </menu>

     

    Tutaj ciekawostka. Możliwość przejścia w tryb akcji, możemy go użyć np przy zaznaczaniu elementów. Po zastosowaniu paru powyższych linijek powstaje coś takiego (po lewej przed naciśnięciem przycisku, a po prawej po)

    2013-09-14 16.03.40

    Ładowanie / odświeżanie widoku🔗

    Przy okazji tworzenia pewnego projektu napotkałem potrzebę udostępnienia użytkownikowi możliwości odświeżenia widoku pobierając dane z internetu. Udało mi się znaleźć rozwiązanie korzystające z ActionBar. Tak to wygląda:

    ładowanie2

    Po zakończeniu akcji wraca do pierwszego widoku. Samo rozwiązanie wydaje mi się trochę "dookoła", ale działa bez zastrzeżeń. Jeśli znasz sposób jak zrobić to ładniej, to daj proszę znać :)

     

    public class LoadingActivity extends Activity {
    
      private boolean mRefreshButtonEnabled = true;
      private Task mTask;
    
      @Override
      public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    	super.onCreate(savedInstanceState);
    	requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);
    	setContentView(R.layout.activity_blank);
      }
    
      @Override
      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    
    	if (mRefreshButtonEnabled) {
    	  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_loading, menu);
    	  ((MenuItem) menu.findItem(R.id.refreshButton)).setOnMenuItemClickListener(new OnMenuItemClickListener() {
    
    		@Override
    		public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {
    		  mTask = new Task();
    		  mTask.execute();
    		  return true;
    		}
    	  });
    	} else {
    	  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_no_loading, menu);
    	}
    
    	return true;
      }
    
      @Override
      public void onPause() {
    	super.onPause();
    	if (mTask != null) {
    	  mTask.cancel(true);
    	  mTask = null;
    	}
    	setRefreshButtonVisible(false);
      }
    
      private void setRefreshButtonVisible(boolean state) {
    	setProgressBarIndeterminateVisibility(!state);
    	mRefreshButtonEnabled = state;
    	invalidateOptionsMenu();
      }
    
      private class Task extends AsyncTask<Void, Void, Void> {
    
    	@Override
    	protected void onPreExecute() {
    	  setRefreshButtonVisible(false);
    	}
    
    	@Override
    	protected void onPostExecute(Void param) {
    	  setRefreshButtonVisible(true);
    	}
    
    	@Override
    	protected Void doInBackground(Void... params) {
    	  try {
    		Thread.sleep(3000);
    	  } catch (InterruptedException e) {
    		e.printStackTrace();
    	  }
    	  return null;
    	}
      }
    }

     

    Kluczowe elementy:

    requestWindowFeature(Window.FEATURE_INDETERMINATE_PROGRESS);

    Linia musi zostać wywołana przed setContentView()

     

    @Override
      public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    
    	if (mRefreshButtonEnabled) {
    	  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_loading, menu);
    	  ((MenuItem) menu.findItem(R.id.refreshButton)).setOnMenuItemClickListener(new OnMenuItemClickListener() {
    
    		@Override
    		public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) {
    		  mTask = new Task();
    		  mTask.execute();
    		  return true;
    		}
    	  });
    	} else {
    	  getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_no_loading, menu);
    	}
    
    	return true;
      }

    Tutaj zależnie od zmiennej mRefreshButtonEnabled dodajemy odpowiednie menu. Jest tutaj pokazana kolejna możliwość obsługi naciśnięcia przycisku dodając do niego odpowiednio Listenera.

     

      private void setRefreshButtonVisible(boolean state) {
    	setProgressBarIndeterminateVisibility(!state);
    	mRefreshButtonEnabled = state;
    	invalidateOptionsMenu();
      }

    setProgressBarIndeterminateVisibility() pokazuje lub ukrywa widok ładowania

    invalidateOptionsMenu - wymusza odświeżenie menu, czyli m.in. wywołanie metody onCreateOptionsMenu()

     

     private class Task extends AsyncTask<Void, Void, Void>

    Tym zadaniem symulujemy dłuższe akcje wywoływane w tle. O AsyncTasku dostępny jest osobny artykuł.

     

    Akcje nawigacyjne🔗

    Artykuł zostanie dokończony wkrótce...

    Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

    Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

    Nikomu nie udostępniamy Twojego maila, a jeśli zechcesz to w każdej chwili możesz się wypisać.

    Komentarze do artykułu

    Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.