Java EE - Podstawy

Java EE jest zbiorem kilkudziesięciu specyfikacji zdefiniowanych przez zespół ekspertów, które tworzą ekosystem do tworzenia aplikacji biznesowych (najczęściej webowych) z wykorzystaniem języka Java. Poniższe artykuły pozwolą Ci zrozumieć podstawy tworzenia aplikacji z wykorzystaniem podstawowych jej elementów jak serwlety i strony JSP oraz jak uruchomić je na serwerze Tomcat. Elementy, które tu poznasz wykorzystywane są często wykorzystywane także w aplikacjach tworzonych z wykorzystaniem frameworka Spring.

Wpisy: