Baza Wiedzy

Pattern Matching for instanceof

Pattern Matching for instanceof to jedna z nowości, która pojawiła się w Javie 14. Stanowi część większego projektu Amber, w skład którego wchodzą także inne usprawnienia takie jak Switch Expressions, rekordy, czy Text Blocks.

Zadaniem omawianego usprawnienia, jest uproszczenie procesu sprawdzania faktycznego typu obiektu oraz jego późniejszego rzutowania. W Javie 14 funkcjonalność ta dostępna jest jako preview feature, więc należy ją włączyć przy pomocy dodatkowej flagi dodawanej podczas uruchamiania programu.

Kurs Java

  Problem do rozwiązania🔗

  Dosyć popularną sytuacją, którą możesz spotkać w kodzie, jest konieczność weryfikacji rzeczywistego typu obiektu oraz jego późniejsze rzutowanie. Może to mieć znaczenie w sytuacji, w której korzystamy z polimorfizmu jednak w pewnym momencie chcemy wykonać czynność specyficzną dla konkretnego typu obiektu.

  Najpopularniejszym przypadkiem, który może tutaj przychodzić do głowy jest metoda equals(), w której możesz spotkać taki zapis:

  Person.java

  import java.util.Objects;
  
  class Person {
    private String firstName;
    private String lastName;
  
    public Person(String firstName, String lastName) {
      this.firstName = firstName;
      this.lastName = lastName;
    }
  
    public String getFirstName() {
      return firstName;
    }
  
    public void setFirstName(String firstName) {
      this.firstName = firstName;
    }
  
    public String getLastName() {
      return lastName;
    }
  
    public void setLastName(String lastName) {
      this.lastName = lastName;
    }
  
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
      if (this == o) return true;
      if (!(o instanceof Person)) 
        return false;
      Person person = (Person) o;
      return Objects.equals(firstName, person.firstName) &&
          Objects.equals(lastName, person.lastName);
    }
  
    @Override
    public int hashCode() {
      return Objects.hash(firstName, lastName);
    }
  }

  Typ obiektu w metodzie equals sprawdzany jest z wykorzystaniem operatora instanceof. Jest to konieczne, ponieważ metoda ta ma zdefiniowany parametr typu Object. Oznacza to, że w jego miejsce można przekazać dowolny obiekt. Wykonanie rzutowania, czyli Person person = (Person) o, bez wcześniejszego sprawdzenia typu obiektu, przy pomocy operatora instanceof lub metody getClass(), może zakończyć się wyjątkiem ClassCastException.

   

  Pattern Matching for instanceof🔗

  W Javie 14, zapis:

  if (!(o instanceof Person))
    return false;
  Person person = (Person) o;

  można zastąpić przy pomocy:

  if (!(o instanceof Person person))
    return false;

  a więc cała metoda equals() może wyglądać tak:

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (this == o) return true;
    if (!(o instanceof Person person))
      return false;
    return Objects.equals(firstName, person.firstName) &&
        Objects.equals(lastName, person.lastName);
  }

   

  Przykład z dziedziczeniem🔗

  Nowy wersja operatora instanceof może być przydatna, gdy wykorzystujemy dziedziczenie i posługujemy się ogólnym typem referencji, a chcemy wykonać pewną operację na szczegółowym typie obiektu, np. pobrać jakąś charakterystyczną dla niego wartość.

  pattern matching instanceof dziedziczenie

  Person.java

  import java.util.Objects;
  
  abstract class Person {
    private String firstName;
    private String lastName;
  
    public Person(String firstName, String lastName) {
      this.firstName = firstName;
      this.lastName = lastName;
    }
  
    public String getFirstName() {
      return firstName;
    }
  
    public void setFirstName(String firstName) {
      this.firstName = firstName;
    }
  
    public String getLastName() {
      return lastName;
    }
  
    public void setLastName(String lastName) {
      this.lastName = lastName;
    }
  
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
      if (this == o) return true;
      if (!(o instanceof Person person))
        return false;
      return Objects.equals(firstName, person.firstName) &&
          Objects.equals(lastName, person.lastName);
    }
  
    @Override
    public int hashCode() {
      return Objects.hash(firstName, lastName);
    }
  }

  Student.java

  import java.util.Objects;
  
  class Student extends Person {
    private int age;
  
    public Student(String firstName, String lastName, int age) {
      super(firstName, lastName);
      this.age = age;
    }
  
    public int getAge() {
      return age;
    }
  
    public void setAge(int age) {
      this.age = age;
    }
  
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
      if (this == o) return true;
      if (!(o instanceof Student student)) return false;
      if (!super.equals(o)) return false;
      return age == student.age;
    }
  
    @Override
    public int hashCode() {
      return Objects.hash(super.hashCode(), age);
    }
  }

  Teacher.java

  import java.util.Objects;
  
  class Teacher extends Person {
    private double salary;
  
    public Teacher(String firstName, String lastName, double salary) {
      super(firstName, lastName);
      this.salary = salary;
    }
  
    public double getSalary() {
      return salary;
    }
  
    public void setSalary(double salary) {
      this.salary = salary;
    }
  
    @Override
    public boolean equals(Object o) {
      if (this == o) return true;
      if (!(o instanceof Teacher teacher)) return false;
      if (!super.equals(o)) return false;
      return Double.compare(teacher.salary, salary) == 0;
    }
  
    @Override
    public int hashCode() {
      return Objects.hash(super.hashCode(), salary);
    }
  }

  DifferentPeople.java

  class DifferentPeople {
    public static void main(String[] args) {
      Person[] people = new Person[4];
      people[0] = new Student("Jan", "Kowalski", 24);
      people[1] = new Teacher("Martyna", "Zalewska", 7000);
      people[2] = new Student("Karolina", "Wadecka", 21);
      people[3] = new Teacher("Andrzej", "Bartecki", 7900);
  
      int studentMaxAge = studentMaxAge(people);
      System.out.println("Najstarszy student ma " + studentMaxAge + " lat");
      double avgTeacherSalary = avgSalary(people);
      System.out.println("Średnia wypłata nauczycieli: " + avgTeacherSalary);
    }
    
    static int studentMaxAge(Person[] people) {
      int maxAge = 0;
      for (Person person : people) {
        if (person instanceof Student student)
          if (student.getAge() > maxAge)
            maxAge = student.getAge();
      }
      return maxAge;
    }
    
    static double avgSalary(Person[] people) {
      double sumSalary = 0;
      int numberOfTeachers = 0;
      for (Person person : people) {
        if (person instanceof Teacher teacher) {
          sumSalary += teacher.getSalary();
          numberOfTeachers++;
        }
      }
      
      if (numberOfTeachers != 0)
        return sumSalary / numberOfTeachers;
      else 
        return 0;
    }
  }

  Dzięki wykorzystaniu Pattern Matching for instanceof zapis w metodach studentMaxAge() i avgSalary() może być krótszy, bez utraty czytelności.

  Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

  Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

  Nikomu nie udostępniamy Twojego maila, a jeśli zechcesz to w każdej chwili możesz się wypisać.

  Komentarze do artykułu

  Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.