Baza Wiedzy

Servlet

Servlet jest podstawowym elementem aplikacji biznesowych tworzonych w języku Java. W rzeczywistości jest to klasa rozszerzająca klasę HttpServlet, która jest zdolna do przetwarzania żądań HTTP. Serwlety wykorzystywane są zarówno w aplikacjach Javy EE jak i tych tworzonych w Spring MVC.

Serwlety do poprawnego działania wymagają kontenera serwletów, wśród których najpopularniejsze to Tomcat, czy Jetty.

  Mapowanie adresu URL

  W obecnej specyfikacji Javy EE, Servlety dostępne są w wersji 3.1, a od Javy EE 8 pojawi się ich wersja 4.0. Największą zmianę przyniosły Servlety 3.0, w których wprowadzono możliwość określenia docelowego adresu URL nie tylko poprzez plik web.xml (deskryptor wdrożenia), ale również w sposób deklaratywny poprzez adnotację @WebServlet.

  W starszych wersjach serwletów mapowanie ustawialiśmy w pliku web.xml w następujący sposób:

  web.xml

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  	xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee"
  	xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_3_1.xsd"
  	version="3.1">
  	
  	<servlet>
  		<servlet-name>Hello</servlet-name>
  		<servlet-class>pl.javastart.servlet.HelloServlet</servlet-class>
  	</servlet>
  	<servlet-mapping>
  		<servlet-name>Hello</servlet-name>
  		<url-pattern>/hi</url-pattern>
  	</servlet-mapping>
  </web-app>

  Dwie kluczowe sekcje to <servlet>, która zawiera definicję servletu oraz <servlet-mapping> zawierająca mapowanie adresu URL. Jeśli więc wyślemy żądanie do naszej aplikacji pod adres /hi, to wywołana zostanie jedna z metod klasy HelloServlet. Dostępne metody to:

   • doGet()
   • doPost()
   • doTrace()
   • toHead()
   • doPut()
   • doOptions()

   jak nazwy sugerują odpowiadają one poszczególnym metodom HTTP, czyli GET, POST, TRACE...

   Od specyfikacji Servlet 3.0 plik web.xml stał się opcjonalny ze względu na silny zwrot w kierunku konfiguracji opartych o adnotacje i automatyczne konfiguracje. Od Javy EE6 (servlet 3.0) najczęściej spotkamy się więc z mapowaniem postaci:

   import javax.servlet.annotation.WebServlet;
   import javax.servlet.http.HttpServlet;
   
   @WebServlet("/hi")
   public class HelloServlet extends HttpServlet {
   	//...
   }

   Cykl życia

   Cykl życia Servletu wygląda tak, że przy pierwszym odwołaniu do niego kontener (np. Tomcat) tworzy obiekt klasy reprezentującej serwlet zmapowany na dany adres URL. Zycie obiektu składa się z kilku etapów:

    • utworzenie obiektu serwletu poprzez konstruktor
    • wywołanie metody init()
    • wielokrotne wywoływanie metod doGet, doPost itp.
    • wywołanie metody destroy()

    Ważne jest to, że powstanie tylko jeden taki obiekt i będzie współdzielony pomiędzy wszystkich użytkowników naszej aplikacji, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na kwestie wielowątkowości - np. definiowanie w serwletach współdzielonych, niesynchronizowanych pól klasy.

    Żądanie i odpowiedź

    Każda z metod wspomnianych w punkcie Mapowane adresu URL przyjmuje dwa parametry:

     • HttpServletRequest
     • HttpServletResponse

     które reprezentują odpowiednio żądanie i odpowiedź HTTP. Z punktu widzenia programisty z pierwszego obiektu możemy odczytać parametry żądania, ciasteczka, czy też odwołać się do sesji powiązanej z użytkownikiem, natomiast korzystając z obiektu response możemy wysłać odpowiedź.

     serlvlet request lifecycle

     Servlet a JSP

     Servlety mają silny związek z technologią JSP (JavaServer Pages). Jest to spowodowane tym, że strony JSP w rzeczywistości przechodzą proces translacji (są kompilowane przez specjalny silnik) do postaci serwletu.

     Przykład

     import java.io.IOException;
     
     import javax.servlet.ServletException;
     import javax.servlet.annotation.WebServlet;
     import javax.servlet.http.HttpServlet;
     import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
     import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
     
     @WebServlet("/hi")
     public class HelloServlet extends HttpServlet {
     	
     	@Override
     	protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
     		String name = request.getParameter("name");
     		response.getWriter().write("Hello " + name);
     	}
     	
     }

     Po wysłaniu żądania np. z przeglądarki pod adres naszaAplikacja/hi?name=Jan w odpowiedzi zobaczymy powitanie:

     servlet in firefox

     Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

     Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

     Traktujemy Twoją prywatność poważnie. Nikomu nie udostępniamy Twojego maila no i zawsze możesz się wypisać.

     Komentarze do artykułu

     Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.

     Kurs Java WrocławJavaStart InstagramJavaStart na Youtube