Podstawy języka Java

Dział poświęcony przede wszystkim osobom, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę nie tylko językiem Java, ale z programowaniem w ogóle. Lekcje zostały ustawione w taki sposób, aby użytkownik korzystający z niniejszego kursu był wprowadzany w świat programowania drobnymi krokami wraz z kolejnymi lekcjami tworząc coraz bardziej skomplikowane problemy.

Pierwszy program

Nasz pierwszy program jaki napiszemy w języku Java to standardowo "Hello World". Powinniśmy w tym momencie omówić jak stworzyć odpowiedni plik. Otwórzmy notatnik i przepiszmy poniższy kod. Podkreślam słowo przepisz, ponieważ kopiując przykłady kompletnie niczego się nie nauczysz. Z...

Komentarze

Komentarze są ważną częścią większych programów. W ich ramach możemy umieszczać skrócone opisy napisanej przez nas funkcji oraz zadeklarowanych zmiennych. Dzięki nim łatwo się odnaleźć w przypadku większych projektów, ale przede wszystkim w przypadku, gdy inne osoby nie będą mogły zrozumieć naszego ...

Typy danych

W Javie podobnie jak w innych językach wyróżniamy wiele typów danych mogących przechowywać zarówno liczby stało i zmiennoprzecinkowe, znaki, ciągi znaków, oraz typ logiczny. Java posiada ścisłą kontrolę typów, czyli mówiąc prościej każdy obiekt musi mieć określony typ. Liczby stałoprzecinko...

Zmienne

Powoli przejdziemy do czegoś ciekawszego i użytecznego. Pierwszą z takich rzeczy, podstawową i chyba najczęściej wykorzystywaną są zmienne. Pozwalają one na przechowywanie danych różnego typu. Wyróżniamy dwie fazy tworzenia zmiennej: Deklaracja - tutaj określamy typ i nazwę zmienn...

Operatory matematycze i logiczne

Ważnym zagadnieniem w programowaniu jest matematyka i różne funkcje matematyczne. Omówimy je na tej lekcji, dzięki czemu będziemy mogli tworzyć proste programy. Na zakończenie będziesz musiał napisać prosty kalkulator. Wcześniej poznałeś już jeden z operatorów matematycznych jakim jest +

Funkcje matematyczne i Wielkie liczby

W Javie często wykorzystuje się różne funkcje matematyczne jak pierwiastek, wartość bezwzględna, sinus i inne funkcje trygonometryczne. Aby z nich korzystać musimy poznać bibliotekę Math z pakietu java.lang. Kilka najważniejszych funkcji znajduje się poniżej. sqrt(double...

Konwersja i Rzutowanie typów

Konwersja typów matematycznych Zdarza się tak, że jeśli w jednej ze zmiennych przechowujemy jakieś dane typu A, to w pewnym momencie potrzebujemy tych samych danych, ale już w typie B. Najprostszy przykład, to taki, w którym mamy liczbę zadeklarowaną jako int, a następnie chcemy ją ...

Podstawowe wejście / wyjście

W naszych przykładach musieliśmy do tej pory wszystkie dane podawać bezpośrednio w kodzie programu. Nie jest to ani wygodne, ani użyteczne, bo przecież nawet najprostszy kalkulator musi mieć funkcję pobierania danych od użytkownika. Służą do tego strumienie wejścia i wyjścia, o których wspomnimy na ...

Zapis i konwencja nazewnictwa

Zanim napiszemy swój pierwszy program w Javie musimy poznać sposób zapisu i konwencje nazewnictwa tego języka. Należy używać już wypracowanych schematów. Ułatwi to pracę zarówno nam, jak i osobom, które potencjalnie mogą czytać nasz kod.Pozwolę sobie wypunktować tutaj to co każdy programista Javy mu...

Wstęp i podstawowe terminy

Niestety ciężko będzie się nam uczyć jeśli nie będziemy wiedzieli o czym właściwie mowa. Postaram się wam tutaj przedstawić w skrócie najważniejsze terminy, których będziemy potrzebowali od początku nauki. Postaram się także znaleźć obrazowe przykłady, aby sobie to lepiej wyobrazić. Jeśli wszystkieg...

Instrukcje sterujące

Języki programowania, a także i Java na niewiele by się nam przydała, gdyby nie istnienie instrukcji sterujących, czyli po prostu instrukcji wyboru. Zasadniczo w Javie mamy ich dwa rodzaje: Instrukcja if Instrukcja switch Pierwsza działa tak jak brzmi (z ang. if...

Zapis i odczyt z plików

Zapis i odczyt danych z plików to już bardziej zaawansowane zagadnienie. w Javie, ale na szczęście w przypadku plików tekstowych nie taki diabeł straszny o czym się zaraz przekonamy. Aby sprawnie porozumiewać się z istniejącymi na naszym dysku danymi musimy przede wszystkim poznać kilka podstawowych...

Pętle

Pętle w programowaniu są wykorzystywane niemal w każdym programie. Jest to jedna z podstawowych konstrukcji wykorzystywana we wszystkich językach programowania. Pozwalają one wykonywać określoną czynność cyklicznie w przypadku, gdy musimy na przykład wyświetlić 10 razy prawie to samo. Poznamy tutaj ...

Tablice jednowymiarowe

Tablice to struktury, które pozwalają nam gromadzić większą ilość danych w uporządkowanej formie. Jeśli potrzebujemy przechować 100 imion, czy liczb zamiast deklarować 100 zmiennych możemy do tego użyć tablicy. W Javie istnieją zarówno tablice jedno jak i wielowymiarowe. Schematyczna deklaracja jedn...

Tablice wielowymiarowe

W tej lekcji kursu poznamy tablice wielowymiarowe, które są naturalnym rozszerzeniem tablic jednowymiarowych. Różnią się przede wszystkim sposobem deklaracji i odwoływania do jej elementów. Za jej pomocą można na przykład w łatwy sposób wyobrazić sobie grę w statki - można przechowywać za pomocą wsp...

Zakres widoczności zmiennych

Ten kurs zakłada taką sytuację, że nigdy wcześniej nie programowałeś. Warto więc chyba wspomnieć o aspekcie widoczności zmiennych, o tym kiedy ich nazwy mogą się powtarzać, a kiedy się to nie uda. Więcej powiemy o tym, gdy rozpoczniemy omawiać programowanie obiektowe, jednak musimy rozróżniać podsta...

Pętla for each

Pętla for each to konstrukcja, która pozwala na sekwencyjne przeglądanie różnych zbiorów danych. Mogą nimi być tablice, a także dynamiczne struktury jak na przykład listy. W tym drugim przypadku musimy jednak skorzystać z Iteratora, a ogólniej mówiąc obiekty typu Iterable. Schematy...

Binarny zapis i odczyt z plików

Dla każdego programisty tematyka wejścia i wyjścia nie powinna być obca. Dzięki niej jesteśmy w stanie pobrać dane od użytkownika, czy zapisać wynik programu w pliku. Z tego powodu powinniśmy szczegółowo przeanalizować to zagadnienie. W poprzednich lekcjach zajmowaliśmy się podstawowym wejściem-wyjś...