Baza Wiedzy

Bean Validation

  Czym jest Bean Validation🔗

  Bean Validation jest specyfikacją wchodzącą w skład platformy Java EE i jest oznaczona kodami JSR-303 (wersja 1.0) oraz JSR-349 (wersja 1.1). Aktualnie trwają prace nad wersją 2.0. Najpopularniejszą i jednocześnie referencyjną implementacją jest Hibernate Validator. Alternatywą jest projekt Apache BVal.

  bean validation diagram

  Bean Validation daje możliwość prostego weryfikowania poprawności pól obiektów w oparciu o zdefiniowane ograniczenia, które stosujemy w postaci adnotacji dodanych nad polami klasami lub metodami dostępowymi (getterami).

  public class Person {
    @NotNull
    private String firstName;
    @NotNull
    private String lastName;
    @Email
    private String email;
    @Min(1)
    private int age;
  }

  Ważną cechą Bean Validation jest integracja z pozostałymi specyfikacjami platformy Java EE takimi jak JPA, czy JAX-RS. BV została również zaadoptowana w Springu, gdzie integruje się także z JPA, Spring Data, czy Spring MVC.

  Ograniczenia🔗

  Bean Validation definiuje podstawowy zestaw ograniczeń, które powinny nas zadowolić w większości typowych zastosowań:

   • @AssertFalse - musi mieć wartość false

   • @AssertTrue - musi mieć wartość true

   • @Min - określa wartość minimalną

   • @Max - określa wartość maksymalną

   • @DecimalMin - podobnie jak @Min, ale pozwala także na weryfikację liczby w postaci Stringa

   • @DecimalMax -podobnie jak @Max, ale pozwala także na weryfikację liczby w postaci Stringa

   • @Null - musi być null

   • @NotNull - nie może być null

   • @Digits - określa ilość cyfr przed i po przecinku, z ilu może składać się liczba. Wspiera typy całkowitoliczbowe, ich wrappery oraz typy BigInteger i BigDecimal

   • @Future - data musi być z przyszłości

   • @Past - data musi być z przeszłości

   • @Pattern - wartość musi być zgodna z podanym wyrażeniem regularnym

   • @Size - określa minimalną i maksymalną ilość znaków w Stringu lub minimalną i maksymalną ilość elementów w kolekcjach i tablicach

   Oprócz wyżej wymienionych istnieje zestaw ograniczeń pochodzących z biblioteki Hibernate Validator:

    • @CreditCardNumber

    • @EAN

    • @Email

    • @Length

    • @LuhnCheck

    • @Mod10Check

    • @Mod11Check

    • @NotBlank

    • @NotEmpty

    • @Range

    • @SafeHtml

    • @ScriptAssert

    • @URL

    Przykład🔗

    Jeżeli chcesz skorzystać z walidacji w swoim projekcie musisz dodać bibliotekę Hibernate Validator. Najłatwiej jest stworzyć projekt w oparciu o Mavena lub Gradle dodając odpowiednią zależność:

    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
      <version>5.3.3.Final</version>
    </dependency>

    W przypadku projektu, gdzie wolimy wszystko robić ręcznie możemy pobrać Hibernate Validatora z oficjalnej strony i wybrać w projekcie opcję Add to Build Path.

    build path validation

    W projekcie definiujemy klasę reprezentującą osobę, dodając do niej ograniczenia:

     • imię ani nazwisko nie może być wartością null

     • email musi być poprawnym adresem email

     • wiek musi wynosić minimum 1

     Person.java

     package pl.javastart.model;
     
     import javax.validation.constraints.Min;
     import javax.validation.constraints.NotNull;
     
     import org.hibernate.validator.constraints.Email;
     
     public class Person {
       @NotNull
       private String firstName;
       @NotNull
       private String lastName;
       @Email
       private String email;
       @Min(1)
       private int age;
       
       public Person(String firstName, String lastName, String email, int age) {
         this.firstName = firstName;
         this.lastName = lastName;
         this.email = email;
         this.age = age;
       }
       public String getFirstName() {
         return firstName;
       }
       public void setFirstName(String firstName) {
         this.firstName = firstName;
       }
       public String getLastName() {
         return lastName;
       }
       public void setLastName(String lastName) {
         this.lastName = lastName;
       }
       public String getEmail() {
         return email;
       }
       public void setEmail(String email) {
         this.email = email;
       }
       public int getAge() {
         return age;
       }
       public void setAge(int age) {
         this.age = age;
       }
     }

     A w klasie testowej przeprowadzamy walidację przykładowego obiektu z błędnie ustawionymi wartościami.

     ValidationExample.java

     package pl.javastart;
     
     import java.util.Set;
     
     import javax.validation.ConstraintViolation;
     import javax.validation.Validation;
     import javax.validation.Validator;
     import javax.validation.ValidatorFactory;
     
     import pl.javastart.model.Person;
     
     public class ValidationExample {
     
       public static void main(String[] args) {
         ValidatorFactory factory = Validation.buildDefaultValidatorFactory();
         Validator validator = factory.getValidator();
         
         //brak nazwiska, błędny email i błędny wiek
         Person person = new Person("Jan", null, "zlyEmail", 0);
         Set<ConstraintViolation<Person>> errors = validator.validate(person);
         errors.forEach(error -> System.err.println(error.getPropertyPath() + " " + error.getMessage()));
       }
     }

     W konsoli zobaczymy wydruk ze złamanymi ograniczeniami, które są reprezentowane przez obiekty typu ConstraintViolation.

     constraint violations

     Przykład na Github

     Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

     Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

     Nikomu nie udostępniamy Twojego maila, a jeśli zechcesz to w każdej chwili możesz się wypisać.

     Komentarze do artykułu

     Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.