Baza Wiedzy

JAXB

  Czym jest JAXB🔗

  JAXB, czyli Java Architecture for XML Binding, jest specyfikacją wchodzącą w skład Javy SE pozwalającą na manipulację dokumentami XML. Najczęściej wykorzystywana jest w połączeniu ze specyfikacjami definiowania webserwisów takimi jak JAX-WS i JAX-RS.

  jaxb

  JAXB przypomina nieco frameworki do mapowania obiektowo relacyjnego takie jak Hibernate, ponieważ przy pomocy zestawu predefiniowanych adnotacji jesteśmy w stanie kontrolować wynik marshallingu do dokumentu XML i unmarshallingu do obiektu POJO. W rzeczywistości spotkamy się z takimi aplikacjami, gdzie klasa definiująca encję JPA będzie jednocześnie oznaczona dodatkowymi adnotacjami JAXB.

  Adnotacje🔗

  JAXB definiuje zestaw adnotacji, które pozwalają na konfigurację mapowania obiektów Javy. Dzięki takiemu podejściu jest to specyfikacja nieinwazyjna i mogąca być zastosowana do już istniejących, zwykłych klas POJO bez ingerencji w ich kod. Dwie najważniejsze adnotacje to:

   • @XmlRootElement - definiuje, że dana klasa może być mapowana na dokument XML
   • @XmlAccessorType - określa, czy dostęp do składowych klasy będzie odbywał się bezpośrednio, czy poprzez metody dostępowe

   Oprócz tego znajdziemy zestaw adnotacji pozwalających określić szczegóły mapowania np. @XmlTransient wyłącza dane pole z mapowania dokumentu (analogicznie jak transient przy serializacji), @XmlAttribute mapuje na atrybut XML.

   Wszystkie powyższe adnotacje znajdują się w pakiecie javax.xml.bind.annotation.

   Przykład🔗

   Stwórzmy prosty przykład mapowania obiektu do XML i odwrotnie.

   jaxb project

   Zaczynamy od stworzenia prostej klasy zgodnej z konwencją JavaBeans pamiętając o jednej ważnej rzeczy - specyfikacja JAXB wymaga obecności bezparametrowego konstruktora.

   Product.java

   package pl.javastart.model;
    
    import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessType;
    import javax.xml.bind.annotation.XmlAccessorType;
    import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;
    import javax.xml.bind.annotation.XmlTransient;
    
    @XmlRootElement
    @XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
    public class Product {
    	
    	@XmlTransient
    	private int id;
    	private String name;
    	private String producer;
    	private double price;
    	
    	public Product() {}
    	
    	public Product(int id, String name, String producer, double price) {
    		this.id = id;
    		this.name = name;
    		this.producer = producer;
    		this.price = price;
    	}
    
    	public int getId() {
    		return id;
    	}
    	public void setId(int id) {
    		this.id = id;
    	}
    	public String getName() {
    		return name;
    	}
    	public void setName(String name) {
    		this.name = name;
    	}
    	public String getProducer() {
    		return producer;
    	}
    	public void setProducer(String producer) {
    		this.producer = producer;
    	}
    	public double getPrice() {
    		return price;
    	}
    	public void setPrice(double price) {
    		this.price = price;
    	}
    
    	@Override
    	public String toString() {
    		return "Product [id=" + id 
    				+ ", name=" + name 
    				+ ", producer=" + producer
    				+ ", price=" + price + "]";
    	}
    	
    }

   Dzięki adnotacjom JAXB będzie mógł zmapować obiekty typu Product na dokumenty XML. Zauważ, że adnotacje dodaliśmy na poziomie pól klasy, ale można je dodać również na poziomie getterów. Adnotacja @XmlTransient sprawi, że wartość id nie zostanie umieszczone w docelowym XMLu.

   package pl.javastart.jaxb.marshaller;
    
    import java.io.File;
    
    import javax.xml.bind.JAXBContext;
    import javax.xml.bind.JAXBException;
    import javax.xml.bind.Marshaller;
    
    import pl.javastart.model.Product;
    
    public class MarshallerExample {
    	public static void main(String[] args) throws JAXBException {
    		JAXBContext ctx = JAXBContext.newInstance(Product.class);
    		Marshaller marshaller = ctx.createMarshaller();
    		marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, true);
    		
    		Product product = new Product(1, "Mleko", "Mlekowita", 2.5);
    		marshaller.marshal(product, new File("product.xml"));
    	}
    }

   W celu dokonania Marshallingu najpierw tworzymy kontekst JAXB, a następnie obiekt Marshaller. Możemy go dodatkowo skonfigurować - my ustawiamy wartość Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT na true, dzięki czemu uzyskamy efekt "pretty format", czyli kod będzie czytelniejszy. Marshaller posiada wiele przeciążonych wersji metody marshal() więc możemy wynik zapisać zarówno w pliku jak i konsoli, czy dowolnym strumieniu.

   Po uruchomieniu programu utworzony zostanie plik product.xml z zawartością:

   <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <product>
      <name>Mleko</name>
      <producer>Mlekowita</producer>
      <price>2.5</price>
    </product>

   Spójrzmy jeszcze na odczyt obiektu z pliku:

   package pl.javastart.jaxb.unmarshaller;
    
    import java.io.File;
    
    import javax.xml.bind.JAXBContext;
    import javax.xml.bind.JAXBException;
    import javax.xml.bind.Unmarshaller;
    
    import pl.javastart.model.Product;
    
    public class UnmarshallerExample {
    	public static void main(String[] args) throws JAXBException {
    		JAXBContext ctx = JAXBContext.newInstance(Product.class);
    		Unmarshaller unmarshaller = ctx.createUnmarshaller();
    		
    		Product product = (Product) unmarshaller.unmarshal(new File("product.xml"));
    		System.out.println(product);
    	}
    }

   Po uruchomieniu zobaczymy w konsoli wynik metody toString():

   tostring

   Projekt na Github

   Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

   Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

   Nikomu nie udostępniamy Twojego maila, a jeśli zechcesz to w każdej chwili możesz się wypisać.

   Komentarze do artykułu

   Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.