Baza Wiedzy

JAX-RS

  Czym jest JAX-RS🔗

  JAX-RS, czyli Java API for RESTful Web Services jest specyfikacją zdefiniowaną w platformie Java EE od wersji 6. Obecna wersja 2.0 została wydana w roku 2013 i stanowi element Javy EE 7.

  Założeniem JAX-RS było stworzenie API, które wymaga minimalnej konfiguracji, a sama konfiguracja odbywa się przy pomocy prostych adnotacji zastosowanych na poziomie odpowiednich klas i metod będących zwykłymi klasami POJO. W praktyce pozwala to w bardzo prosty sposób udostępnić w swojej aplikacji REST API.

  Dostępne implementacje🔗

  jaxrs impl

  JAXRS jest jedynie specyfikacją, zbiorem reguł, adnotacji oraz interfejsów, które powinny być zaimplementowane. Istnieje kilka bibliotek, które są implementację tego standardu. Referencyjna to biblioteka Jersey jeszcze z czasów firmy Sun. Korzystając z serwerów JBoss/Wildfly napotkamy na RestEASY, a oprócz tego istnieje jeszcze Apache CXF będąca jednocześnie implementacją specyfikacji JAX-WS (Java API for XML Web Services).

  Dostępne adnotacje🔗

  JAXRS definiuje bogaty zestaw wygodnych w użyciu adnotacji, z których najważniejsze to:

   • @ApplicationPath - definiuje główną ścieżkę aplikacji / api
   • @Path - określa ścieżkę do zasobu
   • @PathParam - pozwala wykorzystać zmienne w ścieżkach zasobów
   • @GET, @POST, @PUT, @DELETE - służą do określenia typu żądania obsługiwanego przez metodę. Poszczególne żądania odpowiadają operacjom CRUD, które chcemy wykonać na zasobie.
   • @Consumes / @Produces - określa typ danych (odbieranych i produkowanych) przez dany punkt krańcowy. Na ich podstawie wykonywany jest marshalling lub unmarshalling z/do odpowiedniego typu.
   • @QueryParam - mapowanie parametru żądania
   • @FormParam - mapowanie parametru z formularza

   JAXB i JSON🔗

   JAX-RS posiada bezpośrednią integrację ze specyfikacją JAXB. Jeśli więc oznaczymy klasę jako @XmlRootElement, to będzie ona mogła stanowić wynik metody obsługującej dany endpoint. Adnotacje JAXB pozwolą nam sterować obiektem produkowanym w wyniku marshallingu zarówno dla formatów XML jak i JSON.

    

   Przykład🔗

   W projekcie dodajemy zależność do specyfikacji JAXRS:

   <dependency>
      <groupId>javax.ws.rs</groupId>
      <artifactId>javax.ws.rs-api</artifactId>
      <version>2.0</version>
    </dependency>

   korzystając z serwerów JBoss/Wildfly lepiej skorzystać z sekcji dependencyManagement i zależności dostarczanej przez serwer:

   <dependencyManagement>
    	<dependencies>
    		<dependency>
    			<groupId>org.jboss.spec</groupId>
    			<artifactId>jboss-javaee-7.0</artifactId>
    			<version>1.0.3.Final</version>
    			<scope>import</scope>
    			<type>pom</type>
    		</dependency>
    	</dependencies>
    </dependencyManagement>
    
    <dependencies>
    	<dependency>
    		<groupId>org.jboss.spec.javax.ws.rs</groupId>
    		<artifactId>jboss-jaxrs-api_2.0_spec</artifactId>
    		<scope>provided</scope>
    	</dependency>
    </dependencies>

   Definiujemy klasę reprezentującą zasób:

   package pl.javastart.jaxrs.model;
    
    public class User {
    
      private String username;
      private String email;
      
      public User(String username, String email) {
        this.username = username;
        this.email = email;
      }
    
      public String getUsername() {
        return username;
      }
    
      public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
      }
    
      public String getEmail() {
        return email;
      }
    
      public void setEmail(String email) {
        this.email = email;
      }
        
    }

   Klasę konfiguracji:

   package pl.javastart.jaxrs;
    
    import javax.ws.rs.ApplicationPath;
    import javax.ws.rs.core.Application;
    
    @ApplicationPath("/api")
    public class RestConfig extends Application {
    }

   Oraz klasę obsługującą endpoint /users:

   package pl.javastart.jaxrs.endpoint;
    
    import java.util.Arrays;
    import java.util.List;
    
    import javax.ws.rs.Consumes;
    import javax.ws.rs.GET;
    import javax.ws.rs.POST;
    import javax.ws.rs.Path;
    import javax.ws.rs.Produces;
    import javax.ws.rs.core.MediaType;
    import javax.ws.rs.core.Response;
    
    import pl.javastart.jaxrs.model.User;
    
    @Path("/users")
    public class UserEndpoint {
    
      @GET
      @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
      public List<User> getAll() {
        List<User> users = Arrays.asList(
            new User("jankowal1", "jankowal1@gmail.com"),
            new User("alamak", "jankowal1@tlen.pl"),
            new User("karolak", "karolak@uu1.com")
            );
        return users;
      }
      
      @POST
      @Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
      public Response save(User user) {
        System.out.println(user);
        return Response.ok().build();
      }
    }

   Po wdrożeniu aplikacji na serwerze pod adresem localhost:8080/adres-aplikacji/api/users otrzymamy w wyniku listę użytkowników w formacie JSON. Możemy także wysłać żądanie POST z użytkownikiem, odpowiednia informacja zostanie zalogowana w konsoli.

   json response

   Projekt na Github.

   Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

   Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

   Nikomu nie udostępniamy Twojego maila, a jeśli zechcesz to w każdej chwili możesz się wypisać.

   Komentarze do artykułu

   Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.