Java - Grafika - AWT i Swing

Biblioteki AWT (abstract window toolkit) i Swing to dwie podstawowe biblioteki służące do tworzenia interfejsu użytkownika oraz do rysowania grafiki w języku Java. Swing powstał jako rozwinięcie biblioteki AWT i obecnie aplikacje są tworzone w oparciu głównie o tę bibliotekę. Alternatywą jest również biblioteka SWT (standard widget toolkit), która jednak nie znajduje się w podstawowym API dostarczanym z JDK - stanowi oddzielną bibliotekę. Poniżej znajdziesz lekcje poświęcone tym zagadnieniom z pełnymi kodami źródłowymi przykładowych aplikacji z interfejsem użytkownika.

Wpisy: