Baza Wiedzy

Interfejs Map - tzw. Dictionary

Map jest interfejsem wchodzącym w skład Collections Framework Javy. W odróżnieniu od list oraz zbiorów, mapy nie implementują interfejsu Collection. Jest to związane z tym, że w mapach elementy przechowywane są w postaci par klucz-wartość, gdzie oba z tych elementów mogą być dowolnym typem obiektowym. W mapie do danego klucz może być przypisana tylko jedna wartość, gdy spróbujemy dodać kolejną wartość o tym samym kluczu to spowodujemy nadpisanie wartości już istniejącej. Przykłady to isbn-książka, pesel-osoba, id-produkt itp.

   Implementacje🔗

   map treemap hashmap linkedhashmap

   HashMap🔗

   Podstawowa implementacja oparta podobnie jak HashSet o tablicę mieszaną, więc podobnie jak i ona nie gwarantuje żadnej kolejności elementów.

   TreeMap🔗

   Implementacja, która zapewnia dodatkowo sortowanie na podstawie naturalnego porządku kluczy wyznaczanego przez implementację interfejsu Comparable lub zdefiniowaniu dodatkowego Comparatora. Podobnie jak TreeSet, TreeMap również wykorzystuje drzewa czerwono czarne.

   LinkedHashMap🔗

   Implementacja mapy, która zapewnia zapamiętywanie kolejności dodawania elementów, co może być przydatne przy iteracji. Wykorzystuje tablicę mieszaną oraz listę wiązaną

   Wszystkie implementacje wymagają prawidłowej implementacji metod equals() i hashCode() w klasie definiującej klucz.

   Różnica między HashSet, TreeSet i LinkedHashSet🔗

   Wybór odpowiedniej implementacji powinien być podyktowany naszą aktualną potrzebą. HashSet jest podstawową implementacją zapewnia stałą złożoność obliczeniową podstawowych operacji takich jak wstawianie i odczyt elementów. HashMap nie gwarantuje nam niestety żadnej kolejności w sytuacji gdzie będziemy iterowali po mapie. Jeśli nam na tym zależy, to powinniśmy skorzystać z TreeMapy, która sortuje elementy mapy według porządku kluczy lub LinkedHashMapy, gdy wolimy iterować po elementach w kolejności w jakiej były one do niej dodane. TreeMapa zapewnia logarytmiczną a LinkedHashMap stałą złożoność obliczeniową podstawowych operacji.

   Metody🔗

   Ponieważ mapy nie implementują interfejsu Collection to nie znajdziemy tutaj np. metody add(). Zamiast tego najważniejsze z nich to:

    • put(K key, V value) - wstawia do mapy wartość 'v' przypisaną do klucza 'k'
    • get(Object key) - zwraca wartość przypisaną do klucza 'key' lub null jeśli do takiego klucza nie jest przypisana żadna wartość
    • remove(Object key) - usuwa z mapy wartość przypisaną do klucza 'key'
    • isEmpty() - sprawdza, czy mapa jest pusta
    • size() - zwraca rozmiar (ilość elementów) mapy
    • keySet() - zwraca zbiór kluczy
    • values() - zwraca kolekcję wartości
    • Set<Map.Entry<K,V>> entrySet() - zwraca zbiór obiektów typu Map.Entry, które reprezentują kolejne rekordy w mapie na zasadzie klucz-wartość

    W TreeMap znajdziemy dodatkowe metody wynikające z implementacji takie jak firstEntry(), czy firstKey(), więcej można znaleźć w dokumentacji.

    Kurs programowania Java

    Przykład🔗

    Zdefiniujmy prosty przykład, w którym stworzymy mapę przechowującą kilka wpisów reprezentujących bazę danych pewnej firmy. Rekordy przechowywane będą w niej na zasadzie par klucz-wartość, gdzie kluczami będą id pracowników a wartościami "imię nazwisko" danego pracownika. Ponieważ chcemy, aby przy wyświetlaniu pracownicy byli posortowaniu zgodnie z kolejnością kluczy, to użyjemy implementacji TreeMap.

    ExampleMap.java

    import java.util.Collection;
     import java.util.Map;
     import java.util.Map.Entry;
     import java.util.Set;
     import java.util.TreeMap;
     
     public class MapExample {
     	public static void main(String[] args) {
     		Map<Integer, String> employees = new TreeMap<>();
     		employees.put(111, "Jan Kowalski");
     		employees.put(333, "Wojciech Kowalski");
     		employees.put(222, "Kasia Piotrowska");
     		employees.put(555, "Anna Zawadzka");
     		employees.put(444, "Jan Kowalski");
     		
     		System.out.println("Ilość pracowników: " + employees.size());
     		
     		Set<Integer> keySet = employees.keySet();
     		System.out.println("Klucze:\n" + keySet);
     		Collection<String> values = employees.values();
     		System.out.println("Wartości:\n" + values);
     		
     		Set<Entry<Integer,String>> entrySet = employees.entrySet();
     		for(Entry<Integer, String> entry: entrySet) {
     			System.out.println(entry.getKey() + " : " + entry.getValue());
     		}
     	}
     }

    Po dodaniu kilku rekordów do mapy (zwróć uwagę, że dodajemy elementy bez zachowania kolejności kluczy), wyświetlamy kolejno

     • ilość rekordów wykorzystując metodę size()
     • zbiór kluczy korzystając z metody keySet() - zwróć uwagę, że zbiór jest posortowany
     • kolekcję wartości korzystając z metody values()
     • na koniec pobieramy zbiór par klucz-wartość i wyświetlamy je w czytelnej formie

     mapy konsola

     Najlepszy newsletter o Javie w Polsce

     Czy chcesz otrzymywać nowości ze świata Javy oraz przykładowe pytania rekrutacyjne? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco! Otrzymasz także ekskluzywne materiały oraz informacje o nowych kursach i promocjach.

     Nikomu nie udostępniamy Twojego maila, a jeśli zechcesz to w każdej chwili możesz się wypisać.

     Komentarze do artykułu

     Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.