Baza Wiedzy

Klasa Math

Klasa Math służy w Javie do wykonywania zarówno podstawowych jak i nieco bardziej skomplikowanych operacji matematycznych. Znajdziemy w niej metodę do potęgowania i pierwiastkowania liczb, obliczania funkcji trygonometrycznych, a także stałe PI oraz E.

   Kurs Programowania Java

   Stałe

   W klasie Math znajdziemy dwie stałe typu double:

    • Math.PI (3.141592653589793)

    • Math.E (2.718281828459045)

    które odpowiadają liczbie pi oraz e często wykorzystywanych we wzorach matematycznych. Warto ich używać, zamiast ręcznego definiowania np. wartości 3.14.

    Metody

    Wszystkie metody w ramach tej klasy są statyczne więc nie musimy tworzyć obiektu klasy Math, aby korzystać z metod w niej zdefiniowanych. Klasa znajduje się w pakiecie java.lang więc nie musimy jej importować, aby z niej skorzystać.

    Wartość bezwzględna

    Do obliczenia wartości bezwzględnej służy metoda abs(), która występuje w przeciążonych wersjach dla typów int, float, double i long.

    Funkcje trygonometryczne

    Możliwość obliczenia funkcji trygonometrycznych dają nam metody:

     • double sin(double a)

     • double cos(double a)

     • double tan(double a)

     Jako argument należy przekazać stopnie z radianach. W celu zamiany stopni na radiany możemy skorzystać z metody Math.toRadians(double a).

     Min / Max

     Metody Min/Max dają możliwość wybrania większej z liczb, co jest przydatne jeśli chcemy uniknąć powtarzalnego zapisywania warunków if lub wyrażeń trójargumentowych.

      • double min(double a, double b)

      • double max(double a, double b)

      Metody występują także w przeciążonych wersjach dla innych typów danych (int, long, float).

      Potęgowanie

      W celu podniesienia liczby do potęgi warto skorzystać z metody pow (skrót od angielskiego power). Przyjmuje ona dwa argumenty - podstawę (liczbę, którą chcemy podnieść do potęgi) i wykładnik potęgi (do której potęgi chcemy podnieść).

       • double pow(double a, double b)

       Pierwiastkowanie

       Klasa Math udostępnia metodę sqrt, która oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby. Nie istnieje gotowa metoda, która pozwalałaby obliczyć pierwiastki wyższych rzędów.

        • double sqrt(double a)

        Zaokrąglanie

        Niektórzy do zaokrąglenia liczb wykorzystują konwersję zawężającą liczb, np.:

        double a = 5.6;
        int b = (int)a;
        

        Problem polega na tym, że konwersja taka nie powoduje zaokrąglenia, ale zamiast tego ucięcie części dziesiętnej. W powyższym przykładzie liczba b przyjmie wartość 5, a nie 6.

        Do zaokrąglenia powinniśmy wykorzystywać metodę Math.round, która przyjmuje liczby typu float lub double.

         • double round(double a)

         Przykład

         public class MathExample {
         	public static void main(String[] args) {
         		System.out.println(Math.PI);
         		// 3.141592653589793
         		System.out.println(Math.E);
         		// 2.718281828459045
         		double sin = Math.sin(Math.PI/2);
         		System.out.println(sin);
         		// 1.0
         
         		double a = 5.6;
         		int b = (int) a;
         		long round = Math.round(a);
         		System.out.println(b);
         		// 5
         		System.out.println(round);
         		// 6
         		
         		double minus = -10;
         		double abs = Math.abs(minus);
         		System.out.println(abs);
         		// 10.0
         		
         		double power = Math.pow(2, 4);
         		System.out.println(power);
         		// 16.0 (2^4)
         		System.out.println(Math.sqrt(power));
         		// 4.0 (pierwiastek kwadratowy z 16)
         	}
         }
         

         Kod na Github.com

         math

         Zapisz się do newslettera

         Otrzymuj nasz Newsletter z przykładowymi pytaniami rekrutacyjnymi, wyzwaniami programistycznymi i nowościami ze świata Javy, a także informacje o nowych kursach i promocjach.

         Traktujemy Twoją prywatność poważnie. Nikomu nie udostępniamy Twojego maila no i zawsze możesz się wypisać.

         Komentarze do artykułu

         Wyłączyliśmy możliwość dodawania komentarzy. Poniżej znajdziesz archiwalne wpisy z czasów gdy strona była jeszcze hobbystycznym blogiem. Zapraszamy natomiast do zadawnia pytań i dyskusji na naszej grupe na facebooku.

         Szkolenie Java WrocławJavaStart na Youtube