Klasa Math

Klasa Math służy w Javie do wykonywania zarówno podstawowych jak i nieco bardziej skomplikowanych operacji matematycznych. Znajdziemy w niej metodę do potęgowania i pierwiastkowania liczb, obliczania funkcji trygonometrycznych, a także stałe PI oraz E.

  Kurs Java

Stałe

W klasie Math znajdziemy dwie stałe typu double:

  • Math.PI (3.141592653589793)
  • Math.E (2.718281828459045)

  które odpowiadają liczbie pi oraz e często wykorzystywanych we wzorach matematycznych. Warto ich używać, zamiast ręcznego definiowania np. wartości 3.14.

  Metody

  Wszystkie metody w ramach tej klasy są statyczne więc nie musimy tworzyć obiektu klasy Math, aby korzystać z metod w niej zdefiniowanych. Klasa znajduje się w pakiecie java.lang więc nie musimy jej importować, aby z niej skorzystać.

  Wartość bezwzględna

  Do obliczenia wartości bezwzględnej służy metoda abs(), która występuje w przeciążonych wersjach dla typów int, float, double i long.

  Funkcje trygonometryczne

  Możliwość obliczenia funkcji trygonometrycznych dają nam metody:

   • double sin(double a)
   • double cos(double a)
   • double tan(double a)

   Jako argument należy przekazać stopnie z radianach. W celu zamiany stopni na radiany możemy skorzystać z metody Math.toRadians(double a).

   Min / Max

   Metody Min/Max dają możliwość wybrania większej z liczb, co jest przydatne jeśli chcemy uniknąć powtarzalnego zapisywania warunków if lub wyrażeń trójargumentowych.

    • double min(double a, double b)
    • double max(double a, double b)

    Metody występują także w przeciążonych wersjach dla innych typów danych (int, long, float).

    Potęgowanie

    W celu podniesienia liczby do potęgi warto skorzystać z metody pow (skrót od angielskiego power). Przyjmuje ona dwa argumenty - podstawę (liczbę, którą chcemy podnieść do potęgi) i wykładnik potęgi (do której potęgi chcemy podnieść).

     • double pow(double a, double b)

     Pierwiastkowanie

     Klasa Math udostępnia metodę sqrt, która oblicza pierwiastek kwadratowy podanej liczby. Nie istnieje gotowa metoda, która pozwalałaby obliczyć pierwiastki wyższych rzędów.

      • double sqrt(double a)

      Zaokrąglanie

      Niektórzy do zaokrąglenia liczb wykorzystują konwersję zawężającą liczb, np.:

      double a = 5.6;
       int b = (int)a;

      Problem polega na tym, że konwersja taka nie powoduje zaokrąglenia, ale zamiast tego ucięcie części dziesiętnej. W powyższym przykładzie liczba b przyjmie wartość 5, a nie 6.

      Do zaokrąglenia powinniśmy wykorzystywać metodę Math.round, która przyjmuje liczby typu float lub double.

       • double round(double a)

       Przykład

       public class MathExample {
        	public static void main(String[] args) {
        		System.out.println(Math.PI);
        		// 3.141592653589793
        		System.out.println(Math.E);
        		// 2.718281828459045
        		double sin = Math.sin(Math.PI/2);
        		System.out.println(sin);
        		// 1.0
        
        		double a = 5.6;
        		int b = (int) a;
        		long round = Math.round(a);
        		System.out.println(b);
        		// 5
        		System.out.println(round);
        		// 6
        		
        		double minus = -10;
        		double abs = Math.abs(minus);
        		System.out.println(abs);
        		// 10.0
        		
        		double power = Math.pow(2, 4);
        		System.out.println(power);
        		// 16.0 (2^4)
        		System.out.println(Math.sqrt(power));
        		// 4.0 (pierwiastek kwadratowy z 16)
        	}
        }

       Kod na Github.com

       math

       Dyskusja i komentarze

       Masz pytania do tego wpisu? Może chcesz się podzielić spostrzeżeniami? Zapraszamy dyskusji na naszej grupe na Facebooku.