Java - Programowanie Obiektowe

Programowanie obiektowe jest paradygmatem programowania, który opiera się o tworzenie aplikacji w taki sposób, aby jak najlepiej odzwierciedlać otaczającą nas rzeczywistość i aby model danych oddawał sposób postrzegania świata przez człowieka (czyli, że na przykład że jabłko jest owocem, a nie kolorową kulą). Poniżej znajdziesz kilka lekcji, które omawiają to zagadnienie krok po kroku na prostych przykładach i zadaniach, do których odpowiedzi znajdziesz na końcu danej lekcji. Poznasz tu zagadnienia między innymi takie jak klasa, obiekt, interfejs, czy klasa abstrakcyjna i dziedziczenie.

Kurs Java

Wpisy: