Przydatne klasy

Przydatne klasy

Klasy osłonowe

Ponieważ w Javie typy proste, czyli int, double, float, czy boolean nie są typami obiektowymi, przez co nie można ich na nich wywoływać żadnych metod. Na szczęście istnieją klasy osłonowe, które dają nam sporo możliwości - przykładowo w łatwy sposób zmienić reprezentację liczb w sy...

Interfejs List

Z podstawowych lekcji kursu dowiedzieliśmy się o prostej strukturze danych - tablicach. Niestety narzucają one na nas dużo ograniczeń, z których najważniejszym jest niezmienny rozmiar. Można to ominąć tworząc nową tablicę o większym rozmiarze i przekopiować do niej wszystkie elementy. Oczywiście roz...

Arrays - operacje na tablicach

Częstymi operacjami jakie wykonujemy w naszych programach są różnego rodzaju działania na tablicach, a w śród nich przede wszystkim wyszukiwanie i sortowanie. Pisanie algorytmów samodzielnie nie miałoby więc w takim wypadku większego senesu - ponieważ musielibyśmy to przenosić praktycznie do każdego...

String, StringBuffer i StringBuilder

Istotnym zagadnieniem w każdym języku programowania oraz w większości programów jest przetwarzanie ciągów znaków - Stringów. W języku Java Stringi zostały utworzone jako niemodyfikowalne - oznacza, to, że nie możemy na przykład dynamicznie dodawać do tego samego ciągu znaków czegoś nowego, aby tego ...

StringJoiner

Każdy programista Javy, który pisze w tym języku co najmniej od kilku miesięcy zdaje sobie na pewno sprawę z kilku "problemów", które wiążą się z używaniem klasy String i mogą być nie do końca intuicyjne, szczególnie jeśli ktoś ma wcześniejsze doświadczenie z innymi językami programowania. Podstawow...

Klasa Robot

Z pewnością nie raz byliście w sytuacji, że chcielibyście napisać program, który sam wykonuje jakieś czynności na waszym komputerze - porusza kursorem, wypisuje jakiś tekst. Mogłoby się wydawać, że jest to skomplikowane i wymaga sięgnięcia po jakieś skomplikowane biblioteki, a tymczasem służy do teg...

Klasa Objects

Java 7 wprowadziła nową klasę o nazwie Objects, która rozwiązuje sporo popularnych problemów, jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę z jej istnienia. Jest ona zdefiniowana w pakiecie java.util, więc pełna ścieżka to java.util.Objects. W klasie zdefiniowanych jest zestaw ...

Klasa Math

Klasa Math służy w Javie do wykonywania zarówno podstawowych jak i nieco bardziej skomplikowanych operacji matematycznych. Znajdziemy w niej metodę do potęgowania i pierwiastkowania liczb, obliczania funkcji trygonometrycznych, a także stałe PI oraz E. Stałe Metody Wartość bezwzg...

Interfejs Set

Set jest interfejsem wchodzącym w skład Collections Framework Javy. Reprezentuje on kolekcję unikalnych elementów, ale nie wspomina nic o kolejności ich przechowywania, ponieważ ta zależy już od konkretnej jego implementacji. Set jest typem generycznym, co oznacza, że możemy określi...

Interfejs Map

Map jest interfejsem wchodzącym w skład Collections Framework Javy. W odróżnieniu od list oraz zbiorów, mapy nie implementują interfejsu Collection. Jest to związane z tym, że w mapach elementy przechowywane są w postaci par klucz-wartość, gdzie oba z tych ele...

Klasa Random - generator pseudolosowy

Czasem zdarza nam się, że potrzebujemy, chociażby do przetestowania aplikacji, pakietu liczb losowych. W takich momentach, z pomocą przychodzi nam klasa Random. Klasa ta, udostępnia nam kilka metod, za pomocą których wygenerujemy sobie dowolnego typu liczby pseudolosowe, z wybranych przez siebie zak...

Klasa Files

Tworzenie pliku z dodatkowymi atrybutami Tworzenie folderu Odczyt atrybutów pliku Wczytanie pliku w całości Kopiowanie plików Przenoszenie plików Klasa Files została wprowadzona w Javie 7 do pakietu NIO w celu uproszczenia wielu powtarzalnych operacji na plikach. Nie mieliście cza...